Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dla inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja polichromii w kościele parafialnym pw. Świętej Doroty w Markowej oraz prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa utwardzenia powierzchni gruntu oraz budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy kościele parafialnym pw. Św. Doroty w Markowej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Doroty w Markowej” – etap V

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Doroty w Markowej” – etap IV

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Doroty w Markowej” – etap III

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Doroty w Markowej” – etap II

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz ociepleniu ściany wewnętrznej

Zapytanie ofertowe na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Doroty w Markowej” – etap I