Domowy Kościół

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Charyzmat Domowego Kościoła

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele mającym swoje korzenie w Ruchu Światło – Życie. To jeden z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, tworząc dla siebie właściwą drogę.

Założycielem Domowego Kościoła jest Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Natomiast duchowa kolebka DK to Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. DK chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK proponuje rozwój do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
  • życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, Panem i Zbawicielem;
  • życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystycznego;
  • dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Poprzez codzienny wysiłek małżonków wypełniających powyższe zobowiązania oraz przez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu, wspólnota rodzinna zbliża się do Boga i do siebie, stając się środowiskiem wzrostu wiary.

Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa, dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdować i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Do istoty pracy formacyjnej w DK należy również udział w różnego rodzaju rekolekcjach: 15-dniowych Oazach Rodzin I, II i III stopnia, w rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.

Domowy Kościół w parafii pw. Świętej Doroty w Markowej

W naszej parafii Domowy Kościół rozpoczął swoją działalność począwszy od roku 1991. Wówczas, w 15-dniowych rekolekcjach wakacyjnych Oazy Rodzin w Dukli, uczestniczyły w dwie rodziny z Markowej. Po powrocie z rekolekcji zorganizowały one we wrześniu  spotkanie formacyjne pierwszego kręgu rodzin. W spotkaniu uczestniczył  ks. dr Roman Wawro, który udzielił nam  niezbędnych wskazówek do dalszego działania i z serca pobłogosławił.

Formację kręgu rozpoczęliśmy w listopadzie 1991 roku od uczestnictwa w trzydniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych w naszej parafii. Rekolekcje prowadzili: ks. dr Roman Wawro i Krystyna Szymczak. Podczas rekolekcji rozważaliśmy 4 prawa życia duchowego.

Moderatorem utworzonego I kręgu został ks. Zbigniew Stradomski, wikariusz naszej parafii. Pomocą i doświadczeniem służyła nam Krystyna Szymczak z Rzeszowa, która wdrażała nas do pracy w kręgu i z Księdzem Moderatorem czuwali nad przebiegiem spotkań i realizacją zobowiązań. Aby dzielić się radością wzrastania we wspólnocie DK zorganizowaliśmy następnym roku w listopadzie drugie rekolekcje ewangelizacyjne. Po tych rekolekcjach powstał II krąg przy naszej parafii. Oba kręgi istnieją do dzisiaj. Ks. Proboszcz Wincenty Kras z wielką uwagą śledził nasze zmagania duchowe i cieszył się razem z nami każdym najmniejszym postępem życia duchowego.

Latem 1993 roku proboszczem parafii w Markowej został ks. Stanisław Leja. Moderatorami kręgów do 1997 roku byli Księża wikariusze: ks. Mariusz Miśko, ks. Franciszek Partyka i ks. Janusz Czechowski. Od września 1997 roku ks. Stanisław Leja przejął  opiekę duchową nad kręgami, czuwając nad nami, aż do końca swoich dni. W czasie jego duszpasterskiej posługi odbywały się w parafii kolejne rekolekcje ewangelizacyjne w 1997 i w 1998 roku. „Oto stoję u drzwi i kołaczę…” Chrystus zapraszał wszystkich parafian. Rekolekcje  prowadzili nadal ks. dr Roman Wawro i Krystyna Szymczak.

Jubileuszowy Rok Odkupienia (rok 2000) wybrzmiał słowami listu do Hebrajczyków „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. W tym szczególnym roku łaski odbyły się w parafii trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne głoszone przez ks. Marka Zajdla i małżonków Barbarę i Marka Chrobaków. W rekolekcjach wzięło udział ponad 200 uczestników.

Po ciężkich zmaganiach z chorobą nowotworową ks. Stanisław Leja odszedł do Pana 10 kwietnia 2008 roku.

W sierpniu 2008 roku pracę w parafii rozpoczął ks. proboszcz Stanisław Ruszała, który zaangażował się w pracę DK i był jego Moderatorem. W 2016 roku odbyły się w parafii rekolekcje tematyczne: „Piękno i znaczenie rodzicielstwa”. Prowadzącym  rekolekcje był ks. dr Witold Burda, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, aktualnie Postulator procesu beatyfikacyjnego Śług Bożych Józefa I Wiktorii Ulma wraz z dziećmi. Parą wspierającą księdza Witolda byli małżonkowie: Urszula i Zbigniew Broszko.

Wszystkim Kapłanom, którzy pełnili rolę moderatorów kręgów DK wyrażamy naszą wdzięczność i podziękowanie za  udział w comiesięcznych  spotkaniach kręgowych, za udzielanie nam błogosławieństwa na wierną i radosną służbę Bogu i rodzinom.