Ksiądz Proboszcz
Prał. dr Roman Chowaniec
ur. 31.10.1965 r.
data święceń 13.06.1990 r.
data przybycia do parafii 20.08.2017 r.
Ksiądz Wikariusz
mgr Damian Toczek
ur. 20.06.1982 r.
data święceń 10.05.2008 r.
data przybycia do parafii 25.08.2017 r.
Ksiądz Wikariusz
mgr Paweł Tołpa
ur. 29.08.1990 r.
data święceń 23.05.2015 r.
data przybycia do parafii 25.08.2017 r.
Ksiądz Emeryt
kan. Stanisław Ruszała
ur. 23.08.1947 r.
data święceń 06.06.1971 r.
data przejścia na emeryturę sierpień 2017 r.