Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, w którym człowiek otrzymuje wiele łask: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego ochrzczony zostaje włączony do Chrystusowego Kościoła i staje się członkiem wspólnoty parafialnej. Stąd ważne jest, aby dziecko było ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców.

W naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego, poprzedzony przygotowaniem dla Rodziców, udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00, lub w soboty przed II i przed IV niedzielą miesiąca podczas Mszy Świętej wieczornej.

Prosimy rodziców, którzy planują chrzest swojego dziecka, aby dostosowali się do ustalonych terminów oraz, aby odpowiednio wcześniej zgłosili chrzest w kancelarii parafialnej (przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem).

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

1. Przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

2 Wybrać imię, lub imion dla dziecka. Przy wyborze imienia należy pamiętać, że określa ono człowieka , kim on jest, jakie ma cechy charakteru, wpływa na całe jego życie. Wybierając imię dla dziecka rodzice mogą sięgnąć do Litanii do Wszystkich Świętych, do Księgi Żywotów Świętych, by poznać historię i cechy charakteru osoby noszącej wybrane przez nich imię lub do Księgi imion, aby dowiedzieć się co ono oznacza.

3. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowaną datę chrztu.

4. Wybrać rodziców chrzestnych oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

Konieczna jest obecność przynajmniej jednego chrzestnego, choć w naszej tradycji rodzice proszą o podjęcie tego zadania chrzestnego i chrzestną. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące. Rodzice chrzestni powinni modlić się często za swego chrześniaka i przyjmować w jego intencji Komunię Świętą. Ich zadaniem jest wspieranie rodziców w wychowaniu katolickim dziecka oraz troska o jego rozwój duchowy.

5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.

6. Rodzice i rodzice chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.

7. Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej omawiane są główne treści katechezy chrzcielnej.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ma ukończony 16 rok życia
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią)
  • nie żyje w związku niesakramentalnym

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.