Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, którzy pragną twórczo i aktywnie spędzić swój wolny czas. Młodzież czuje się dobrze w Ksm-ie. Poprzez modlitwę, czynienie dobra i zabawę odnajduje tu sens życia jakim jest Bóg. Dzięki temu jest gotowa całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”,  coraz bardziej rozwijać swoje życie duchowe, pracować nad sobą, przynosić  „plon obfity” .

Formacja ta powstała w roku 1934 jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Następnie po II Wojnie Światowej zostało reaktywowane dopiero w 1990r. już jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM). Inicjatorem reaktywacji był ks. Prałat Antoni Sołtysik. W naszej parafii KSM powstał nieco później, bo w 2000r. Od 18 lat członkowie spotykają się w domu parafialnym po piątkowej Mszy św. Oprócz cotygodniowej formacji działają też w ramach stałych świąt- rozprowadzają kremówki w Dniu Papieskim i znicze przed świętem Wszystkich Świętych, z których dochód przeznaczają na dom dziecka w Łopuszce Małej. Prowadzą też czuwania na Wielki Piątek i często w ramach Dnia Papieskiego. Uczestniczyli też w inicjatywie „sztafeta czuwań” przed Światowymi Dniami Młodzieży. W miarę możliwości starają się brać udział w takich wydarzeniach jak Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, czy wyjazdy do ośrodka archidiecezjalnego KSM w Dubiecku na rekolekcje adwentowe, wielkopostne i wakacyjne turnusy rekolekcyjne.

Co roku wspólnie spędzają czas wyjeżdżając na wycieczki rowerowe, lodowisko, kręgle, spotkania z innymi oddziałami, ogniska. Stowarzyszenie jest możliwością do pogłębienia swojej wiary, poznania nowych ludzi i miłego spędzenia czasu.