Początki Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Markowej sięgają 1999 roku, w którym to ks. Jacek Szular rozpoczął działalność stowarzyszenia w naszej parafii. Z upływem kolejnych lat zmieniali się księża prowadzący RAM. Następcami ks. Jacka byli: ks. Bogdan Kupczyk, ks. Piotr Pernal, ks. Marcin Klin, ks. Maciej Małek, ks. Piotr Niemczyk, ks. Paweł Tołpa, ks. Damian Toczek, natomiast obecnie jest nim ks. Michał Stęchły. Członkowie Ruchu Apostolstwa Młodzieży w naszej parafii gromadzą się przynajmniej jeden raz w tygodniu na swoje spotkanie formacyjne. Każde z nich rozpoczynane i kończone jest wspólną modlitwą.

Podczas spotkań rozmawiamy na tematy religijne, mające na celu rozwijać naszą duchowość. Czytamy i rozważamy Pismo Święte. W świetle wiary podejmujemy próbę udzielenia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ponadto organizujemy wspólne adoracje, Msze Święte i czynnie angażujemy się w życie Kościoła. Staramy się również odwiedzać osoby starsze i bardziej potrzebujące znajdujące się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Niektóre osoby z naszej wspólnoty w okresie ferii i wakacji wyjeżdżają na rekolekcje formacyjne. W naszych szeregach znajduje się też spora grupa animatorów, którzy chętnie podejmują się prowadzenia piątkowych spotkań.

Staramy się też organizować w okresach wolnych od nauki szkolnej wspólne wyjazdy, które nie mają na celu tylko poznania nowych miejsc, ale także służą ewangelizacji oraz integracji grupowej.

Wspólnota RAM nie tylko dostarcza młodzieży radości ale przede wszystkim ubogaca duchowo. W młodym pokoleniu kształtuje zasady moralne, dzięki którym codziennie możemy stawać się lepszymi ludźmi.