W duchu dziękczynienia za beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulma wraz z dziećmi zapraszamy na kolejny

Wieczór Błogosławieństw, który odbędzie się w piątek 7 czerwca o godzinie 20.00.

W modlitwie pomagać nam będzie Diakonia Muzyczna „Nikodem”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego uwielbienia Boga.