Dnia 13 stycznia 2021 roku, w zakrystiach naszego kościoła zostały zamontowane nowe witraże, wykonane przez Krakowski Zakład Witrażów – Muzeum Witrażu S. G. Żeleński (rok założenia 1902).

Witraże przedstawiają: Jezusa Miłosiernego, Matkę Bożą Niepokalaną Cudownego Medalika, Świętego Jana Pawła II oraz Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wszystkie witraże zostały wykonane dzięki ofiarności ofiarodawców, których imiona zostały umieszczone na poszczególnych witrażach.

Wspólnota parafialna wyraża wdzięczność za dar ich serca.