Zadania apostolskie po Wieczorze Błogosławieństw

Za nami kolejny, już piąty, Wieczór Błogosławieństw. Wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu, za to, że nas zgromadził na słuchaniu Słowa Bożego i na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Tym razem pochyliliśmy się nad kolejnym błogosławieństwem z Kazania na Górze: „Błogosławieni cisi (łagodni) albowiem oni odziedziczą ziemię”. W modlitwie pomagała nam diakonia muzyczna „Nikodem”, której także z serca dziękujemy.

Publikujemy zadania apostolskie na czas po Wieczorze Błogosławieństw. Pomogą nam one przypomnieć sobie to co przeżyliśmy w piątek 24 maja br. oraz pomogą nam w codziennej pracy nad sobą.

Zadania apostolskie:

Rozważę następujące teksty biblijne: Ps 37, 7-11; Mt 11, 28-30; Mt 5, 38-42; 2 Tm 2, 22-26

Jeśli doświadczam wrogości czy niesprawiedliwości w swoim środowisku życia, w imię Chrystusa postaram się rezygnować z kłótni, gniewu i nienawiści. Aby opanować w sobie negatywne emocje i gwałtowne reakcje, moją bronią niech będzie cichość i łagodność.

Postaram się bronić swej wiary i przekonań z łagodnością. Jej przeciwieństwem jest bowiem sztywność, narzucanie innym swoich „jedynie słusznych” rozwiązań i interpretacji. ceniąc swoją wolność, uszanuję też wybory innych, zachowam pewną elastyczność, a każdą trudną sprawę oddam w ręce wiernego i miłosiernego Boga.

Będę zauważać wokół siebie ludzi życzliwych, okazując im wdzięczność i pamięć. A idąc za radą Św. Teresy z Lisieux, będę znosić wady innych i nie dziwić się ich słabościom.

Łagodność nie wyklucza gniewu, który użyty jest do obrony życia w prawdzie i sprawiedliwości. Jednak staje się on reakcją negatywną, gdy wiąże się z przemocą wobec drugiego człowieka, albo jest narzędziem w służbie egoizmu. Jeśli widzę, że moje środowisko zatrute jest obłudą, nadużywaniem władzy, brakiem poszanowania ludzi i złośliwością, z łagodnością będę interweniować i modlić się o nadejście nowych ludzi zdolnych do budowania cywilizacji miłości.

Na koniec naszej modlitwy diakonia muzyczna wykonała 6 znanych pieśni ku czci Matki Bożej, wszak modliliśmy się w maryjnym miesiącu maju.

Już dziś pragniemy zaprosić na kolejny Wieczór Błogosławieństw, który odbędzie się w piątek, 21 czerwca 2019 roku o godzinie 20.00.

25 maja 2019|