Zadania apostolskie po III Wieczorze Błogosławieństw

W piątek 22 marca 2019 roku odbył się w naszej parafii III Wieczór Błogosławieństw. Z racji 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulma wraz z dziećmi tematem rozważań i modlitwy były słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Oto zadania apostolskie na nadchodzący miesiąc:

  1. Rozważę i pomodlę się za pomocą następujących tekstów biblijnych: Iz 58, 6-11; Łk 6, 27-36; Łk 6, 37-38; Mt 18, 23-35
  2. Zdolność do czynienia miłosierdzia wiąże się z równoczesnym otwarciem serca dla Boga i dla bliźniego. W tym duchu skorzystam z sakramentu pojednania, aby jego owocem było we mnie większe zaufanie do Boga i Jego woli oraz pokorna i cierpliwa miłość do ludzi.
  3. Zamiast liczyć na inicjatywę i wdzięczność ze strony innych będę pamiętać o bezinteresowności i życzliwości wobec wszystkich. Moim zadanie będzie czynić dobro, niczego w zamian nie oczekując.
  4. Istnieje wprost nieskończona ilość sposobów świadczenia miłosierdzia. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina o uczynkach miłosierdzia co do duszy i do ciała. Spośród nich wybiorę jeden, który mi szczególnie odpowiada, czy potrzebny jest w moim środowisku życia, i na swoje możliwości przez jakiś czas będę go realizować.

Niech Duch Święty pomoże nam wszystkim być ludźmi miłosiernymi. Prośmy o pomoc w realizowaniu tych zadań Sługi Boże Rodzinę Ulmów, którzy nazwani zostali Samarytanami z Markowej.

Zapraszamy na kolejny Wieczór Błogosławieństw

jaki odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 19.30

25 marca 2019|