Wieczór błogosławieństw – piątek 25 stycznia, godz. 19.00

W aktualnym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” pragniemy wpisać się, jako wspólnota parafialna, w archidiecezjalny program duszpasterski pod nazwą: „Biblijna odnowa parafii”. Raz w miesiącu chcemy spotykać się we wspólnocie, aby zanurzyć się w Słowie Bożym: nie tylko go czytać, ale modlić się nim i otwierać się na nowość, jaką ono przynosi.

Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Spotykać się będziemy w kościele parafialnym. Dniem naszych modlitewnych spotkań, które nazwaliśmy „Wieczorami błogosławieństw” będzie piątek najbliższy 24 dniowi miesiąca. Wybór ten jest motywowany tym, że w bieżącym roku będziemy obchodzić 75 rocznicę męczeńskiej śmierci naszych Sług Bożych Józefa i Wiktorii wraz z dziećmi, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom o świcie 24 marca 1944 roku. Poprzez te wieczory będziemy chcieli wyrażać wdzięczność Panu Bogu za prawdziwych świadków Chrystusa, którzy żyli na naszej ziemi, którzy modlili się i uświęcali w naszym kościele, którzy karmili się Słowem Bożym i którzy dzięki Słowu stali się „Samarytanami z Markowej”.

Tematyka naszych spotkań

Prowadzeni przez Ducha Świętego będziemy pochylać się nad poszczególnymi błogosławieństwami, wypowiedzianymi przez Pana Jezusa podczas Kazania na Górze. Będziemy nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale także będziemy się pytać, wobec Jezusa utajonego w Eucharystii, jakie jest jego konkretne przesłanie, skierowane do mnie, co Bóg chce mi powiedzieć przez Swoje Słowo, wypowiedziane wprawdzie bardzo dawno temu, ale przecież wciąż aktualne.

O której godzinie się spotykamy?

Spotkania te będziemy przeżywać pod koniec dnia – porą zimową rozpoczynać się będą o godzinie 19.00 a porą letnią o godzinie 19.30. Chcemy być jak ewangeliczny Nikodem, który przychodził do Jezusa nocą, aby z Nim rozmawiać. Wieczorna pora pomoże nam w spokoju i ciszy trwać przed Panem i pozwoli, aby Słowo Boże przenikało do naszego serca i je przemieniało.

Oprawa muzyczna

W lepszym i owocniejszym przeżywaniu tych spotkań z Panem pomoże nam śpiew kanonów oraz pieśni, które pozwolą nam się wewnętrznie wyciszyć i uspokoić.

Kto jest zaproszony?

Są to spotkania otwarte dla wszystkich – niech czuje się na nie zaproszony każdy, kto pragnie przemienić swoje życie, kto szuka nowych natchnień i inspiracji, aby jego wiara stawała się żywa i autentyczna, komu leży na sercu przeżywanie żywej relacji z Panem Jezusem. Zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wraz z rodzicami, młodzież skupioną w Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zachęcamy dorosłych z Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, Rady Duszpasterskiej, Róż Żywego Różańca. Zapraszamy rodziców i małżonków.

Po co takie spotkania?

Pragnę powtórzyć za Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem, Metropolitą Katowickim, iż „nie mam wątpliwości, że wszyscy potrzebujemy chwil modlitewnego wyciszenia przed Panem Jezusem, ponieważ właśnie w ciszy jesteśmy w stanie usłyszeć zarówno głos Chrystusa, jak i swego serca. Przypominają mi się słowa Papieża Benedykta XVI, który podczas jednej z audiencji stwierdził, że miarą naszej świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu chwil spędzonych z Chrystusem, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia”.

Zapraszamy

Jezus, po powrocie z pustyni, udał się do synagogi w Nazarecie i podano Mu Księgę, aby czytał. Wtedy, podczas czytania odkrył zamysł Ojca co do swojego życia, misji i działania. My także w Piśmie Świętym możemy znaleźć odpowiedzi na różne nurtujące nas pytania i poszukiwania.

Skorzystajmy z zaproszenia i wybierzmy się do kościoła w piątek 25 stycznia br. o godzinie 19.00, aby nie przegapić okazji spotkania z Panem.

Otwierajmy się na działanie Ducha Świętego, aby stawać się Przyjaciółmi Chrystusa.

24 stycznia 2019|