Rekolekcje wielkopostne 16. 03 – 19. 03. 2019 r.

Rekolekcje są czasem od Boga, aby odzyskać życiowe centrum: centrum osobistego powołania, centrum posługi w Kościele. Jest nim osoba Jezusa Chrystusa i nasza więź z Nim. Kiedy On jest w centrum, wszystko się porządkuje, integruje, scala, harmonizuje. Kiedy Go gubimy, pojawia się chaos. Największe zmęczenie duchowe nie pochodzi z utrudzenia posługą, ale z utraty owego życiowego centrum„. (K. Wons SDS, Nawrócony Pasterz, s. 12).

Jako duszpasterze zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy w intencji naszych parafialnych rekolekcji wielkopostnych, które wygłosi Ks. Jarosław Rodzik SAC z Częstochowy, Koordynator Zespołu redakcyjnego kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia”. Zapraszamy także do uczestnictwa w spotkaniach rekolekcyjnych, abyśmy, prowadzeni światłem Bożego Ducha, odnaleźli nasze duchowe centrum – Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Nauczyciela. Mottem tegorocznych rekolekcji są słowa zaczerpnięte Dziejów Apostolskich: „W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28).

Oto program naszych rekolekcji:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
MARKOWA 16 – 19 .03. 2019 R.
W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28)

SOBOTA – 16 MARCA
18.00 – Msza Święta rozpoczynająca Rekolekcje Wielkopostne
19.00 – Spotkanie dla młodzieży

NIEDZIELA – 17 MARCA
7.00, 9.00, 11.00 -Msza Święta z nauką ogólną
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

PONIEDZIAŁEK – 18 MARCA
9.00 – Msza Święta z nauką ogólną
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną
19.00 – Spotkanie dla małżonków i osób planujących zawarcie związku małżeńskiego

WTOREK – 19 MARCA
9.00 – Msza Święta dla chorych połączona z sakramentem namaszczenia chorych
18.00 – Msza Święta na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych
z odpustem zupełnym

11 marca 2019|