Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

W sobotę, 29 września 2018 r., w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbyła się pielgrzymka Róż Żywego Różańca, która stała się okazją do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z całej archidiecezji przemyskiej przyjechało do Kalwarii Pacławskiej ok. 800 tyś wiernych i ponad 150 kapłanów. .Z naszej parafii, pod przewodnictwem duchowym Ks. Damiana, uczestniczyła grupa 75 sióstr i braci „różańcowych”

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty przy wyznaczonych dla każdego archiprezbiteratu kaplicach. Tam każda z grup miała okazję wysłuchać katechezy oraz uczestniczyć w modlitwie różańcowej.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia na placu przed Sanktuarium, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii zapraszał wiernych, aby karmili się Eucharystią, która najpełniej przybliża nas do Chrystusa: – Pozwólmy prowadzić się Eucharystii, pozwólmy się karmić Eucharystią. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, ona daje siłę do trzymania krzyża, ona pomaga nam wzrastać w zażyłości z Panem Bogiem, ona pomaga wzrastać naszej duszy i pomaga nam osiągnąć doskonałość.

Na zakończenie Eucharystii, jak każdego roku, zostały przekazanie znaki pielgrzymowania Róż Żywego Różańca: obraz Matki Bożej Królowej Rodzin został przekazany parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, która rok wcześniej gościła diecezjalną pielgrzymkę Róż Żywego Różańca, róża została umieszczona przy Obrazie Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, sztandar Róż Żywego Różańca został przekazany sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Dla naszej Markowskiej grupy nie był to jednak ostatni punkt pielgrzymowania, bowiem w drodze powrotnej odwiedziliśmy naszego rodaka ks. Kazimierza Jurczaka, który pełni funkcję proboszcza w parafii Rybotycze. Ks. Kazimierz, jak zwykle przyjął nas z wielkim entuzjazmem i ugościł ciepłym posiłkiem prosto z ogniska. Wszyscy ze śpiewem na ustach i sercami przepełnionymi radością powróciliśmy do naszych domów.

Jak Pan Bóg pozwoli za rok pielgrzymka róż żywego różańca odbędzie się w Krośnie w parafii. Św. Piotra i Jana z Dukli. Już dziś serdecznie zapraszamy.

6 października 2018|