Listopad – miesiąc pamięci o zmarłych

Już wkrótce rozpocznie się miesiąc listopad, który zaprasza nas wierzących w Boga do zadumy nad naszym życiem, nad przemijaniem oraz nad naszym przybliżaniem się do dnia naszej śmierci. Gdy będziemy odwiedzać groby naszych bliskich, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, że kiedyś także my będziemy tam, gdzie oni teraz przebywają. Ważne jest, aby uporządkować ich groby, aby postawić kwiaty i zapalić znicz. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, o modlitwie za nich, o ofiarowaniu za nich Mszy Świętych i Komunii Świętych, o wypominkach a także o odpustach, które możemy w tym miesiącu zyskać i za zmarłych ofiarować.

Informacje na temat odpustów

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny (jeden raz w danym dniu), który może być ofiarowany za jedną zmarłą osobę. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty (jedna spowiedź wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach), przyjęcie Komunii Świętej, pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie tam modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

W pozostałe dni miesiąca listopada można zyskiwać odpusty, które można ofiarować jedynie za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy pomodlić się za zmarłych oraz odmówić jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Do 8 listopada włącznie odpust jest zupełny, a w pozostałe dni odpust jest cząstkowy. Pozostałe warunki zyskania tych odpustów są takie same jak powyżej: wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, Komunia Święta przyjęta w danym dniu.

Informacje na temat wypominków

W miesiącu listopadzie jest także praktyka pisania i składania wypominków. Na specjalnych karteczkach, które są wyłożone w kościele na bocznych ołtarzach, wypisujemy imiona naszych zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła.  Wypełnione kartki wypominkowe składamy w zakrystii, gdzie otrzymamy karteczkę z dniami miesiąca, w których nasi zmarli zostaną włączeni w modlitwę różańcową.

W naszej parafii modlimy się za zmarłych wypisanych w wypominkach codziennie podczas modlitwy różańcowej: w niedziele o godzinie 15.00 a w dni powszednie po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Zachęcamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie za zmarłych oraz do uczestnictwa we Mszy Świętej i do ofiarowania za nich Komunii Świętej. Poniżej publikujemy numery grup wypominkowych.

Grupa 1 DZIEŃ 2,8,14,20,26
Grupa 2 DZIEŃ 3,9,15,21,27
Grupa 3 DZIEŃ 4,10,16,22,28
Grupa 4 DZIEŃ 5,11,17,23,29
Grupa 5 DZIEŃ 6,12,18,24,30
Grupa 6 DZIEŃ 3,7,13,19,25

 

Dobry Jezu a nasz Panie, daj wszystkim wiernym zmarłym wieczne odpoczywanie

30 października 2018|