Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej reskryptem z dnia 20 lutego 2017 r. przychyliła się do prośby ks. abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. i wyraziła zgodę na wyłączenie ze sprawy Sługi Bożego Henryka Szumana i 88 Towarzyszy, prowadzonej przez diecezję pelplińską, sprawy Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci oraz prowadzenie jej przez Archidiecezję Przemyską.

Dzieląc się tą radosną wiadomością, polecamy modlitwie naszych Diecezjan sprawę ich rychłej beatyfikacji.

Modlitwa o beatyfikację Sług Bożych
JÓZEFA I WIKTORII ULMÓW Z DZIEĆMI

Wszechmogący wieczny Boże,
dziękujemy Ci za świadectwo heroicznej miłości
małżonków Józefa i Wiktorii z dziećmi,
którzy oddali swoje życie ratując prześladowanych Żydów.
Niech ich modlitwy oraz przykład
wspierają rodziny w chrześcijańskim życiu
i pomagają wszystkim kroczyć prawdziwą drogą świętości.
Panie, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą,
racz łaskawie udzielić mi łaski …, o którą Cię proszę przez ich wstawiennictwo
i zalicz ich do grona Błogosławionych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Przemyślu L.dz. 310/007/2017

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy przesyłać na adres:

Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW
Plac Katedralny 4a
PL 37-700 PRZEMYŚL
tel. + 48 16 678 66 94; fax. +48 16 678 26 74
kuria@przemyska.pl

Prośby za wstawiennictwem Sług Bożych i podziękowania wpisywane do wyłożonych ksiąg w kościele są wyrazem zawierzenie różnych duchowych potrzeb parafian przez wstawiennictwo męczenników, którzy dali swe życie dla wypełnienia przykazania miłości bliźniego.

Księga podziękowań i księga próśb dostępna jest w Świątyni obok obrazu Sług Bożych. Zachęcamy do wpisywania swoich próśb, podziękowań i łask otrzymanych za wstawiennictwem Sług Bożych Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi.