Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 LISTOPADA 2018 R.

1. Dziś przeżywamy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. O godzinie 11.00 Msza Święta dziękczynna i w intencji Ojczyzny z uroczystą oprawą w wykonaniu chóru „Cantus Deo” oraz Orkiestry. Na zakończenie Mszy Świętej będą bić dzwony jako wyraz naszej radości i wdzięczności. Potem odśpiewamy wspólnie pieśń „Boże coś Polskę”. Po Mszy Świętej przejście na cmentarz, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przy grobach poległych w obronie Ojczyzny.
O godzinie 16.00 zapraszamy do Centrum Kultury na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Jest to inicjatywa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej i Centrum Kultury Gminy Markowa.

2. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach. Każdego dnia modlimy się za nich podczas modlitwy różańcowej – w niedziele o godz. 15.00 a w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17.00.

3. We wtorek po Mszy Świętej i po modlitwie różańcowej swoje comiesięczne spotkanie formacyjne będzie miała Akcja Katolicka. Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków do Domu Parafialnego.

4. We środę po Mszy Świętej i po modlitwie różańcowej swoje spotkanie będą mieli lektorzy.

5. Jak każdego roku zwracamy się z prośbą o podarowanie choinek do naszego kościoła. Gdyby ktoś zamierzał wycinać jodły czy świerki na swojej posesji a zechciał je ofiarować do kościoła to parafia bardzo chętnie skorzysta. Bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie z kancelarią parafialną lub z Panem Tadeuszem Szylarem.

6. W sobotę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Zofię Lichota, lat 73. Oprócz Mszy Świętych od rodziny i przyjaciół zostanie odprawionych 2 Msze Święte od uczestników pogrzebu.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Zarówno Gość Niedzielny jak i Niedziela dużo miejsca poświęcają sprawie rocznicy odzyskania niepodległości. W „niedzieli” znajdziemy ciekawy wywiad z Prezydentem RP Andrzejem Dudą zatytułowany: „Polskość przetrwała dzięki rodzinie i Kościołowi”. „Gość Niedzielny” proponuje artykuł na temat: Jaki będzie Kościół po Synodzie. Godny polecenia jest też artykuł zatytułowany „Po aborcji” – świadectwo młodej dziewczyny, która opisuje swój koszmar, który przeżyła.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 LISTOPADA 2018 R.

1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca, o godzinie 15.00 odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach a po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. Podczas Mszy Świętej popołudniowej będzie miało miejsce zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2. Dziś o godzinie 13.00 zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych, spoczywających na cmentarzu cholerycznym pod Lipnikiem. Dojazd na miejsce modlitwy we własnym zakresie. Dziękujemy organizatorom za kontynuowanie tej pamięci o zmarłych.

3. We wtorek o godzinie 16.00 swoje spotkanie będą mieć kandydaci na ministrantów.

4. W przyszłą sobotę, 10 listopada, nasze domy odwiedzi młodzież z Ruchu Apostolstwa Młodzieży (RAM) proponując kalendarze na przyszły rok. Prosimy o ich przyjęcie i o wsparcie materialne. Zebrane ofiary przy tej okazji będą przeznaczone na działalność tej młodzieżowej grupy.

5. Także w przyszłą sobotę przyjadą do naszej parafii klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu po tegoroczne plony ziemi. Zachęcamy do takiego wsparcia tej instytucji diecezjalnej, w której przygotowują się kandydaci do kapłaństwa. Płody ziemi (zboże, ziemniaki, warzywa) prosimy, aby wystawić przy głównej drodze oraz przy drodze na zagumniach lub przywieźć na parking przy kościele począwszy od godzin porannych. Będą one zbierane i załadowywane bezpośrednio na samochód.

6. W przyszłą niedzielę 11 listopada będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskania niepodległości. O godzinie 11.00 zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny podczas której odśpiewamy hymn „Ciebie Boga wysławiamy” oraz pieśń „Boże coś Polskę”. Po zakończonej Mszy Świętej włączymy się w ogólnopolską inicjatywę „Niepodległa do Hymnu” i odśpiewamy wspólnie hymn państwowy przy udziale orkiestry dętej. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie dziękczynnej poczty sztandarowe oraz wszystkich parafian.

7. Pragniemy podziękować za ofiary złożone w Uroczystość Wszystkich Świętych podczas kwesty przy cmentarzu. Zostało zebranych 6893 zł. Bóg zapłać.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
1. We wtorek o godzinie 16.00 w kościele będzie miało miejsce spotkanie dla
kandydatów na ministrantów.
Również we wtorek od godziny 12.00 Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
im. Rodziny Ulmów wraz z Księżmi Katechetami i opiekunami będą sprzątać
groby opuszczone na naszym cmentarzu. Bóg zapłać za tę piękną inicjatywę.
2. We środę po Mszy Świętej wieczornej spotkanie dla wszystkich ministrantów
starszych i młodszych celem przygotowania asysty na Uroczystość Wszystkich
Świętych. Prosimy o solidne potraktowanie tego spotkania.
3. We czwartek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
Święte przed południem jak w każdą niedzielę (tj. 7.00, 9.00, 11.00). Po
południu Msza Święta o godz. 14.00 a po niej procesja na cmentarz.
Zachęcamy do udziału w całej celebracji popołudniowej.
Decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej w tym dniu zostanie zorganizowana
kwesta na renowację grobów byłych proboszczów oraz osób zasłużonych.
Przez cały dzień członkowie Rady Duszpasterskiej będą kwestować przed
głównym wejściem na cmentarz. Pragniemy poinformować, że został zrobiony
nowy grobowiec dla Ks. Rafała Krajewskiego, który był proboszczem w
Markowej w latach 1835-1875.
4. W piątek, 2 listopada, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (dzień
Zaduszny). W tym dniu pamiętamy w naszych modlitwach o zmarłych. Msze
Święte w naszym kościele będą celebrowane: pierwsza o godz. 7.00, druga o
godz. 9.00 a po niej procesja na cmentarz (jeśli nie będzie deszczu) i trzecia o
godz. 17.00.
5. Przypomnienie o możliwości zyskania odpustów za zmarłych:
W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można zyskać odpust
zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. W tych dniach należy
przystąpić do Komunii Świętej, nawiedzić kościół lub kaplicę i odmówić Ojcze
nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
W dniach od 3 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny, a w pozostałe dni
miesiąca listopada odpust cząstkowy za nawiedzenie cmentarza. Pozostałe
warunki zyskania odpustu są jak wyżej, czyli należy przystąpić do Komunii
Świętej, odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w intencjach Ojca
Świętego. Spowiedź Święta może być odprawiona jeden raz na cały miesiąc.
6. Przez cały miesiąc listopad, począwszy od 2 listopada odmawiamy różaniec,
podczas którego wspominamy zmarłych polecanych w wypominkach. W
niedzielę różaniec będzie o godz. 15.00 a w dni powszednie po Mszy Świętej o
godz. 17.00. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej i do ofiarowania
Komunii Świętej za naszych zmarłych w dniach, w których omadlani będą zmarli, których imiona zapisaliśmy w wypominkach. Zachęcamy do składania
wypełnionych wypominków w zakrystii przed lub po każdej Mszy Świętej.
7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Możliwość
spowiedzi codziennie, począwszy od jutra, od godziny 16.30 oraz podczas
Mszy Świętej i nabożeństwa różańcowego.
8. W sobotę 3 listopada o godzinie 15.00 zapraszamy na Mszę Świętą pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego w ramach XI
Zaduszek Skansenowskich, podczas których wspominani będą śp. Ks. Prał.
Stanisław Leja i Pan Marian Cwynar. Więcej informacji na plakatach
przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej ora CKGM.
9. W przyszłą niedzielę 4 listopada o godz. 13.00, jak co roku, jest planowana
modlitwa za zmarłych spoczywających na tzw. Cmentarzu cholerycznym, pod
Lipnikiem. Zapraszamy do licznego udziału. Dojazd we własnym zakresie.
10. Przyszła niedziela to I Niedziela miesiąca listopada. O godzinie 15.00 wspólna
modlitwa różańcowa oraz zmiana tajemnic różańcowych. Podczas Mszy
Świętej popołudniowej będzie miało miejsce zaprzysiężenie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, którego dokona Ks. Prał. Józef Bar, Oficjał Sądu
Metropolitalnego w Przemyślu. Zapraszamy wszystkich członków Rady oraz
ich najbliższych a także parafian do wspólnej modlitwy za parafię oraz w
intencji wszystkich inicjatyw oraz przedsięwzięć, jakie parafia będzie
podejmować.
11.Pragniemy podziękować rodzicom i młodzieży klas ósmych za wczorajsze
sprzątanie kościoła i obejścia wokół kościoła.
12.W przyszłą sobotę prosimy do sprzątania kościoła mieszkańców rejonu XIII.
13.W ubiegły czwartek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Marię
Szylar, l. 81. Oprócz Mszy Świętych od rodziny i przyjaciół zostanie
odprawionych 4 Msze Święte od uczestników pogrzebu.
14.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” zachęca do spojrzenia na prezydencką wizytę w
Watykanie oraz proponuje wyczerpującą relację z II Międzynarodowego
Kongresu Ruchu „Europa Christi”, jaki odbył się w dniach 14-22 października
br. Znajdziemy także artykuł na temat kapłaństwa Karola Wojtyły.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuł na temat odpustów za
zmarłych. Zamieszcza także posynodalne refleksje i spostrzeżenia Ks.
Arcybiskupa Grzegorza Rysia na temat młodych. Jest też ciekawy artykuł na
temat: jak pomóc osobie pogrążonej w żałobie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1. Dziś przeżywamy w Kościele w Polsce XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. W modlitwach naszych dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat Świętego Jana Pawła II, którego 40 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową obchodzimy w tym roku.
Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pragnie upamiętnić ten dzień proponując do nabycia „papieskie kremówki” Serdecznie zachęcamy wszystkich do zakupu tych słodkości, by w ten sposób wesprzeć działalność tego młodzieżowego Stowarzyszenia w naszej parafii.
Natomiast młodzież z Ruchu Apostolstwa Młodzieży zaprasza wszystkich dziś na godzinę 18.00, by poprzez wspólną modlitwę uwielbić Pana Boga i podziękować za osobę, pontyfikat i nauczanie Jana Pawła II, naszego wielkiego Rodaka i Świętego Papieża.
Zbiórka do puszek z racji Dnia Papieskiego na rzecz Funduszu Stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającej zdolną młodzież pochodzącą z rodzin mniej zamożnych, zostanie przeprowadzona w przyszłą niedzielę.

2. W nadchodzącym tygodniu przypadają:
w poniedziałek – wspomnienie Św. Teresy od Jezusa
we wtorek – wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej. To rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową oraz rocznica święceń biskupich Ks. Abpa Józefa Michalika.
we czwartek – Święto Świętego Łukasza Ewangelisty
w piątek – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika

3. Zapraszamy rodziców młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania w naszej parafii na spotkania:
we wtorek – rodzice młodzieży z klas VI i VII
we środę – rodzice młodzież z klas VIII i III Gimnazjum.
Spotkania będą miały miejsce w kościele bezpośrednio po zakończonym nabożeństwie różańcowym. Prosimy, aby na spotkaniu był obecny przynajmniej jeden z rodziców każdego ucznia, gdyż będą przekazywane ważne informacje.

4. We wtorek zapraszamy kandydatów na ministrantów na spotkanie, które będzie miało miejsce w kościele i rozpocznie się o godzinie 16.00.

5. W najbliższy piątek, tj. 19 października od godziny 17.00, rozpocznie się w naszej parafii czas misji parafialnych, które poprowadzą Księża Proboszczowie: Ks. Marian Bocho – proboszcz w Kolegiacie w Jarosławiu i Ks. Jan Smoła – proboszcz w Przysietnicy. Prosimy o zabranie folderków z programem misji, a także o ich zaniesienie osobom samotnym czy nie uczęszczającym do kościoła z powodu choroby czy podeszłego wieku. Prosimy o modlitwę w intencji misji (modlitwa jest zamieszczona na folderkach) oraz prosimy o liczny udział w tych świętych ćwiczeniach.

6. Pragniemy poinformować, że w ubiegły poniedziałek odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, podczas której została podjęta decyzja, aby na czas próbny – 1 roku – powierzyć funkcję Grabarza Panu Krzysztofowi Ożga, mieszkającemu w Markowej, mającemu doświadczenie w tej branży. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa, która określi zakres obowiązków i praw Grabarza. Numer kontaktowy do Pana Grabarza jest do wiadomości w Kancelarii Parafialnej. Ponieważ sprawa pochówków na cmentarzu wymaga wyraźnego uregulowania, w niedzielę 28 października zostaną podane do wiadomości zasady, które będą odtąd obowiązujące.

7. W mijającym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: we wtorek śp. Irenę Kraus, l. 82 a w piątek śp. Stanisława Szpytmę, l. 77. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę, przyjaciół i znajomych zostaną odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu: za śp. Irenę 6 Mszy Świętych, za śp. Stanisława 8 Mszy Świętych.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje rozmowę z Ks. Kard. Stanisławem Dziwiszem, zatytułowaną: „Papież, który nie umiera”. Są też wypowiedzi innych osób na temat pontyfikatu Jana Pawła II, min. Ks. Kard. Konrada Krajewskiego, Ks. Kustosza Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie i Ks. Prof. Andrzejem Witko, dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
Tygodnik „Gość Niedzielny” także dużo miejsca poświęca pontyfikatowi Jana Pawła II z racji przypadającej 40 rocznicy wyboru. Jest także wkładka „Habemus papam”.
Zachęcamy więc do czytania, aby przypomnieć sobie tamte dni, które zmieniły historię naszego kraju, ale także historię niejednego z nas

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej. O godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Żywego Różańca, na wspólny różaniec i na zmianę tajemnic różańcowych.
W tym miesiącu modlimy się w intencji misji parafialnych o ich dobre przeżycie i dobre owoce dla wszystkich parafian.

2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom pieszej pielgrzymki do Jodłówki za ich odwagę, wytrwałość oraz dawane świadectwo. Dziękujemy także tym, którzy dołączyli do pielgrzymów na Mszę Świętą.

3. W poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej i po nabożeństwie różańcowym spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii.

4. We wtorek po Mszy Świętej i po nabożeństwie różańcowym będą miały miejsce spotkania dla Akcji Katolickiej na plebanii oraz spotkanie dla Lektorów w kościele.

5. W przyszłą niedzielę, z racji Dnia Papieskiego młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zaproponuje tradycyjnie kremówki papieskie. Zachęcamy do zakupu tych słodkości, by w ten sposób wesprzeć działalność tego Stowarzyszenia w naszej parafii.
To również dzień, w którym odbywa się doroczna Pielgrzymka Młodzieży do Archikatedry w Przemyślu. Będzie organizowany wyjazd młodzieży z naszej parafii. Zapisów należy dokonać do środy włącznie w zakrystii.
W przyszłą niedzielę także zakończenie sezonu motocyklowego. Zapraszamy posiadaczy i użytkowników motocykli na Mszę Świętą o godzinie 11.00, po której nastąpi wspólny przejazd po drogach naszej miejscowości.

6. We środę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Annę Kościów, l. 85. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę, przyjaciół i znajomych zostanie odprawionych 7 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje ciekawy wywiad z Carlo Casinim, włoskim obrońcą życia, który od 40 lat prowadzi działalność na rzecz Życia; Ks. Pawlina proponuje refleksję na temat celów życiowych młodzieży; są artykuły związane z Dniem Papieskim oraz ze zbliżającą się 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; zamieszczony jest wywiad z kapitanem Jerzym Makulą, który opowiada o swojej pracy za sterami samolotów
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje wypowiedzi aktorów i dziennikarza na temat modlitwy różańcowej w ich życiu rozmowie Gościa wywiad z Ks. Abpem Wojciechem Polakiem pt. „Kryzys wezwaniem do nawrócenia”; są dwa artykuły na temat Synodu Biskupów poświęconego młodzieży.
Jest jeszcze wiele innych ciekawych artykułów. Warto nabyć prasę, aby się rozwijać duchowo i intelektualnie.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Jutro rozpoczynamy nabożeństwa październikowe. Przypominamy, że w naszej parafii będzie obowiązywał następujący porządek: we wszystkie niedziele października odmawiamy różaniec przed Mszą Świętą o godzinie 15.00. Natomiast w dni powszednie, tj. od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00 Msza Święta a po niej różaniec.
Za odmówienie jednej części różańca można zyskać odpust zupełny, ilekroć różaniec odmawia się w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, spowiedź i Komunia Święta oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskuje się raz na dzień.
Zachęcamy wszystkich, kto tylko może, aby włączyć się w codzienne odmawianie różańca we wspólnocie parafialnej, a gdy obowiązki nam na to nie pozwalają, aby odmawiać różaniec w rodzinach.

2. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała w tym tygodniu swoje spotkania formacyjne: we wtorek – klasy VII a we środę – klasy VI.
Przypominamy młodzieży, że spotkanie rozpoczyna się od uczestnictwa we Mszy Świętej o godz. 17.00 i we wspólnej modlitwie różańcowej oraz, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

3. W miesiącu październiku nie będzie Nowenny do Matki Bożej we środy oraz nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu we czwartki przed Mszą Świętą.

4. W tym tygodniu wypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Możliwość skorzystania ze spowiedzi od poniedziałku do czwartku od godziny 16.30 oraz w czasie Mszy Świętej i nabożeństwa różańcowego. W piątek spowiedź od godziny 16.00. Prosimy i zachęcamy, aby spowiedzi nie odkładać na piątek.

5. We czwartek zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z klas III na spotkanie organizacyjne przed I Komunią Świętą. Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym bezpośrednio po nabożeństwie październikowym.

6. W piątek, z racji I piątku miesiąca, odwiedzimy chorych począwszy od godz. 8.30. Prosimy o dokonanie potwierdzenia lub zgłoszenia nowych chorych w zakrystii do czwartku wieczora włącznie.

7. W najbliższą sobotę, jak to było ogłaszane, udamy się w Pieszej Pielgrzymce do Jodłówki w intencji misji parafialnych. Gromadzimy się przy kościele, skąd rozpoczniemy pielgrzymowanie o godzinie 7.00. Osoby z Markowej Dolnej mogą zgromadzić się przy CPN przy drodze na Kańczugę i tam dołączyć do grupy. Prosimy nie zabierać na pielgrzymkę rowerów, gdyż one utrudniłyby zachowanie porządku. Na pielgrzymkę zabieramy wiarę w to, że damy radę, wygodne buty, odpowiednie ubranie w zależności od pogody, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do zjedzenia i do picia. Obowiązkowo zabieramy różaniec. Do godziny 13.00 będzie nam towarzyszył samochód, z którego będzie można skorzystać w miarę potrzeby. Prosimy o dokonywanie zapisów na pielgrzymkę w zakrystii do piątku wieczora włącznie. Zapraszamy do pieszego pielgrzymowania w grupie. Natomiast wszystkich przeszkodzonych zapraszamy do Jodłówki na godzinę 15.00 na wspólną Mszę Świętą

8. Dziękujemy mieszkańcom rejonu XII za sprzątanie kościoła w miesiącu wrześniu. Sprzątały 44 rodziny. W miesiącu październiku prosimy o podjęcie tej posługi w naszej świątyni mieszkańców rejonu XIII, a w najbliższą sobotę mieszkańców od numeru 1237 do numeru 1256.

9. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to akcja organizowana przez firmę Green Office Ecologic, za zgodą naszej Kurii Metropolitalnej, mająca na celu zebranie środków na zakup nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej i dofinansowanie budowy Szkoły w Kenii. Zbiórka od jutra do czwartku 4 października do godziny 13.00 na parkingu obok kontenera na makulaturę.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” w temacie numeru pisze na temat mającego się odbyć w październiku Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Jest także świadectwo wnuczki Zofii Kossak na temat swojej babci, następnie artykuł wyjaśniający, czy pedofilia to problem wyłącznie Kościoła katolickiego i duchownych oraz bardzo interesujące spojrzenie na Adhortację „Amoris Laetitia” okiem doświadczonego prawnika Ks. Prof. Wojciecha Góralskiego.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuł o Świętej Teresie z Lisieux, która pokazała nam, jaką drogą można wspiąć się do nieba. Ponadto relacja z wizyty Papieża Franciszka na Litwie, wypowiedzi niektórych duchownych zebrane pod znamiennym tytułem: „Nie wstydzę się koloratki” oraz artykuł pt. „Zrozumieć Franciszka”.

Zapowiedzi Przedślubne
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Bartłomiej Hawro, s. Jana I Heleny, zam. Markowa i Katarzyna Szylar, c. Tadeusza i Haliny, zam. Markowa – zapowiedź II

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 WRZEŚNIA 2018 R.

1. We wtorek zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną wszystkich ministrantów młodszych i starszych oprócz kandydatów. Po Mszy Świętej będzie miało miejsce bardzo ważne spotkanie organizacyjne, stąd obecność na tej zbiórce jest obowiązkowa! W przyszłą niedzielę natomiast prosimy rodziców ministrantów na krótkie spotkanie po każdej Mszy Świętej.

2. We środę, 26 września, swoje imieniny obchodzi Ksiądz Damian. Zachęcamy do uczestnictwa w wieczornej Eucharystii o godzinie 18.00 podczas której będziemy się wspólnie modlić w jego intencji.
O godzinie 17.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej, zachęcając do pisania próśb i podziękowań i do składania ich w skrzynce oraz do licznego udziału w tym nabożeństwie.

3. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na prywatną modlitwę, a o godzinie 17.30 wspólny różaniec w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

4. W sobotę 29 września obchodzimy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Jest to także dzień Pielgrzymki Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej do Kalwarii Pacławskiej. Z naszej parafii uda się niemała delegacja wraz z Księdzem Damianem. W autokarze jest jeszcze 15 wolnych miejsc oraz jest możliwość domówienia 20 osobowego busa. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tej pielgrzymce zachęcamy do dokonania zapisów do wtorku wieczora włącznie. Autokar będzie jechał od Górnej Markowej w stronę Markowej Dolnej począwszy od godziny 7.45, zabierając po drodze zgromadzonych na przystankach pątników. Koszt tego wyjazdu wynosi 25 złotych i opłata będzie zbierana w autokarze. Prosimy o zabranie ze sobą składanych krzesełek, płaszczów od deszczu, odpowiedniego ubrania oraz suchego prowiantu.

5. Zbliża się czas misji parafialnych, które obędą się w dniach od 19 do 26 października br. By uprosić dar dobrego i owocnego ich przeżycia mamy zamiar udać się w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce w dniu 6 października (sobota). Są czynione starania związane z jej organizacją. Proponujemy tę formę przygotowania do misji oraz zachęcamy do jej przemyślenia i do licznego wybrania się na szlak pielgrzymi. Pielgrzymka będzie jednodniowa, pieszo będziemy pielgrzymować w jedną stronę i zakończy się wspólną Mszą Świętą w Sanktuarium. Tych, którzy nie dadzą rady iść pieszo zapraszamy do dołączenia się do pielgrzymów w Jodłówce.

6. W dalszym ciągu zachęcamy do przywożenia makulatury, byśmy mogli zapełnić kolejny kontener i odesłać go jako nasz wkład w budowę studni na Madagaskarze. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 4 października będzie można złożyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jest to akcja organizowana przez firmę Green Office Ecologic, za zgodą naszej Kurii Metropolitalnej, a ma na celu zebranie środków na zakup nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej i dofinansowanie budowy Szkoły w Kenii.

7. Na stronie internetowej parafii i w gablotach został zamieszczony skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Jest on jeszcze niepełny ze względu na rezygnację proponowanych kandydatów w trzech rejonach. W najbliższym czasie zostanie to uzupełnione.

8. Pragniemy poinformować, ze zrezygnował ze swojej funkcji Pan Grabarz. Prosimy o zgłoszenie się chętnych na tę funkcję.

9. Modlitwę różańcową w nadchodzącym tygodniu poprowadzi Róża Świętej Jadwigi Królowej, której zelatorką jest Pani Józefa Krok.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje min. Artykuł pt. „Do nieba z Ojcem Pio”, relację z XXII Pielgrzymki Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Niedzieli na Ją Górę, refleksję na temat wizji Europy w ujęciu Św. Jana Pawła II, informacje o najnowszej biografii Ks. Jerzego Popiełuszki, przemyślenia Ks. Krzysztofa Pawliny na temat praktyk religijnych wśród młodzieży oraz rozmowa o europejskich trendach redefiniowania pojęcia rodziny.
Tygodnik „Gość Niedzielny” pochyla się nad tematem potrzeby modlitwy za kapłanów, zamieszcza artykuł na temat tortur, jakim był poddawany przez ubeków Ksiądz Biskup Czesław Kaczmarek, opisuje trudne doświadczenia duchowe ludzi świętych, którzy przeżyli duchowe ciemności, relację z peregrynacji relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Afryce oraz artykuł pt. „Zamach na Unię”.

Zapowiedzi Przedślubne
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Bartłomiej Hawro, s. Jana I Heleny, zam. Markowa i Katarzyna Szylar, c. Tadeusza i Haliny, zam. Markowa – zapowiedź I

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się za wszystkich dziennikarzy i redaktorów, prosząc dla nich o potrzebne dary Ducha Świętego w pracy dziennikarskiej. W szczególny sposób dziękujemy za media katolickie, w tym Archidiecezjalne Radio Fara.

2. W nadchodzącym tygodniu przypadają:
we wtorek – Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży
w piątek – Święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

3. We środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godzinie 17.30. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań do Matki Bożej i do składania ich w skrzynce. Będą one odczytywane i omodlone podczas nowenny.

4. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na prywatną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia. O godzinie 17.30 wspólny różaniec za powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5. W każdy piątek odbywają się spotkania dla młodzieży, zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Spotkania rozpoczynają się od Mszy Świętej wieczornej. Zachęcamy ludzi młodych z naszej parafii do angażowania się w grupy apostolskie i formacyjne. Więcej informacji można uzyskać u Księży Wikariuszy.

6. Tradycyjnie już w ostatnią sobotę miesiąca września jest organizowana Pielgrzymka Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej. W tym roku odbędzie się ona w dniu 29 września do Kalwarii Pacławskiej. Od dziś można się zapisywać w zakrystii na ten wyjazd. Informacje bardziej szczegółowe zostaną podane w przyszłą niedzielę. Zachęcamy gorąco członków Żywego Różańca do uczestnictwa w tej ogólnodiecezjalnej inicjatywie.

7. Pragniemy podziękować za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne w naszej parafii, a także dziękujemy wszystkim darczyńcom wpłacającym na konto parafialne, którzy pragną pozostać anonimowi.

8. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Grupa Różańcowa mężczyzn Świętego Stanisława Kostki. Prosimy, aby ofiarować różaniec w tym tygodniu w intancji polskich dzieci i polskiej młodzieży, którym patronuje Święty Młodzieniaszek z Rostkowa.

9. Rodzina Państwa Kielarów, poszkodowana w pożarze, składa podziękowanie za wsparcie materialne.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje między innymi: artykuł o brazylijskim chłopcu, cudownie uzdrowionym za wstawiennictwem Świętych Franciszka i Hiacynty, pastuszków z Fatimy. Ponadto artykuł pt. „Wiara podstawą kultury duchowej Europejczyka” a także artykuł na temat Świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży oraz na temat wiary młodego pokolenia.
Tygodnik „Gość Niedzielny” zastanawia się nad wiarą w czasach smartfona, czyli jak można wykorzystać nowoczesne media, by zbliżyć się do Boga. Analizując sytuację współczesnego Kościoła proponuje rozmowę z O. Remigiuszem Recławem, Jezuitą, zatytułowaną: „Rozumiem milczenie Franciszka”, rozmowę z dr Michałem Łuczewskim zatytułowaną: „Kościół nie uratuje się sam” oraz artykuł pt. „Czas na Sobór”. Jest także artykuł na temat skutków wypowiadania imienia Jezus.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Jak słyszeliśmy w czytanym dziś liście, w dniach od 9 do 15 września obchodzimy w Polsce VIII Tydzień Wychowania pod hasłem ”W poszukiwaniu drogi”. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wychowanie dzieci i młodzieży: o rodzicach, kapłanach, katechetach, nauczycielach i wychowawcach.

2. W nadchodzącym tygodniu przypadają:
we środę – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
w sobotę – Wspomnienia Matki Bożej Bolesnej

3. We wtorek zapraszamy ministrantów starszych na Mszę Świętą wieczorną i na spotkanie.

4. Także we wtorek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy wszystkich członków tego Stowarzyszenia oraz jego sympatyków na Mszę Świętą wieczorną a później na spotkanie do Domu Parafialnego.

5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godzinie 17.30.

6. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na prywatną modlitwę. O godzinie 17.30 wspólny różaniec w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

7. Przyszła niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. Modlitwą naszą będziemy wspierać wszystkich pracowników mediów. Ofiary zebrane w tym dniu na tacę będą przeznaczone na wsparcie Archidiecezjalnego Radia Fara.
Korzystając z okazji pragnę podziękować ludziom, którym na sercu leży działalność mediów katolickich w naszym kraju, wszystkim anonimowym ofiarodawcom, którzy poprzez swoje ofiary składane do skarbonki wspierają Radio Maryja, Telewizję Trwam i Radio Fara.

8. W tym tygodniu, w poniedziałek, pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Kazimierę Kud, l. 84. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę, przyjaciół, sąsiadów będzie odprawionych 8 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu.

9. Rodzina Państwa Balawejdrów, która ucierpiała w pożarze, składa podziękowanie za złożone ofiary w zeszłą niedzielę do puszek. W intencji wszystkich ofiarodawców została zamówiona Msza Święta, która będzie odprawiona w niedzielę 16.09.2018 roku o godzinie 11.00

9a. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Św. Zofii, której zelatorką jest Pani Zofia Bytnar.

10. Trwa zbiórka makulatury. Na prośbę wielu parafian został podstawiony kolejny kontener na makulaturę. Organizatorzy tej akcji informują, że aktualnie zbieramy makulaturę na 22 studnię, która zostanie wybudowana na Madagaskarze.

11. Od dziś można zamawiać Msze Święte na przyszły rok. Msze Święte zamawiamy tylko w zakrystii. Natomiast od jutra w kancelarii parafialnej można rezerwować daty ślubu.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje bardzo interesujący i osobisty wywiad z Haliną Łabonarską, aktorką, która czyta Dzienniczek S. Faustyny. Opowiada o swojej pracy nad nagraniem, o działaniach Złego w czasie nagrań oraz o niezwykłym śnie. W roku jubileuszu 100-lecia niepodległości warto dwa artykuły z cyklu cała prawda. Jest także coś dla rodzin, w zamieszczonym artykule „Na czym polega towarzyszenie”.
Tygodnik „Gość Niedzielny” opisuje i dziękuje za swoje dzieje obchodząc jubileusz 95-lecia swego istnienia. Oprócz tego znajdziemy artykuł o spojrzeniu historyków na rzekomy kryzys na szczytach kościelnej hierarchii oraz próbę spojrzenia na Solidarność, tę sprzed laty.

13. Zapowiedzi przedślubne
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Jacek Flejszar, s. Józefa i Danuty, zam. Markowa i Elżbieta Chmiel, c. Jana i Ewy, zam. Pantalowice – zapowiedź II

Łukasz Krzyżak, s. Stanisława i Zofii, zam. Markowa i Dorota Chmura, c. Tadeusza i Anny, zam. Grodzisko Górne, par. Wólka Grodziska – zapowiedź II

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Dziś po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich, w szczególności członków Żywego Różańca, na wspólną modlitwę różańcową, po której będą miały miejsce zmiany tajemnic różańcowych.
Intencja modlitewna na miesiąc wrzesień: Aby katecheci byli w swoim życiu świadkami wiary, którą głoszą.
Zgodnie z ogłoszeniem z zeszłej niedzieli, dziś po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek na wsparcie dla rodziny, która ucierpiała w pożarze.

2. W poniedziałek będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Zapraszamy Dyrekcje, Grono Pedagogiczne ze wszystkich szkół i z Przedszkola, rodziców a nade wszystko zapraszamy dzieci i młodzież, na Mszę Świętą do naszego kościoła o godzinie 8.00. Prosimy, aby uczniowie klas I przynieśli na tę Mszę Świętą swoje plecaki, które zostaną uroczyście pobłogosławione. Po Mszy Świętej nastąpi przejście do Szkół na dalszy ciąg uroczystości.

3. W nadchodzącym tygodniu obchodzimy: we środę – wspomnienie Świętej Matki Teresy z Kalkuty, a w sobotę Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane Matką Bożą Siewną. W sobotę podczas Mszy Świętej porannej i wieczornej poświęcenie ziarna na zasiew.

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godzinie 17.30. Prosimy o pisanie próśb i podziękowań za wstawiennictwem Maryi.

5. We środę po Mszy Świętej wieczornej spotkanie wszystkich ministrantów młodszych. Przypominamy, że wszystkie spotkania grup w naszej parafii rozpoczynają się uczestnictwem we Mszy Świętej.

6. We czwartek I czwartek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 17.00 i czas na modlitwę w ciszy. O godzinie 17.30 wspólna modlitwa różańcowa w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, a po niej Msza Święta.

7. W piątek I piątek miesiąca, dzień wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Spowiedź święta od godziny 17.00. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i ponowienie aktu poświęcenia.
W godzinach porannych, począwszy od godziny 8.30 odwiedzimy chorych. Prosimy o ich zgłoszenie lub potwierdzenie w zakrystii do czwartku wieczora włącznie.

8. Powracamy do prowadzenia modlitwy różańcowej przez poszczególne Róże Różańcowe. W nadchodzącym tygodniu prosimy o podjęcie tej posługi przez Różę Św. Urszuli Ledóchowskiej, której zelatorką jest Pani Teresa Kocan.

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: we środę śp. Zofię Szpytma, l. 91, we czwartek śp. Zygmunta Bieleń, l. 59 i w sobotę śp. Marię Ulma (z Rzeszowa) l. 63. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę i przyjaciół będą odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu: za Zofię Szpytma 4, za Zygmunta Bieleń 12, za Marię Ulma 5.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje dwa ciekawe wywiady: z proboszczem z Niepokalanowa, inicjatorem powstania kaplicy Gwiazdy Niepokalanej oraz z rzeźbiarzem Kamilem Drapikowskim, twórcą figury w ołtarzu adoracji. Ponadto warto przeczytać wywiad z badaczką islamu Souad Sbai na temat projektu islamizacji Europy i świata. Z racji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej tygodnik proponuje dwa artykuły: Westerplatte – polskie Termopile oraz Ostatni wrzesień w Breslau.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje relacje z podróży Papieża Franciszka do Irlandii i Spotkania Rodzin. Jest wywiad z ministrem rolnictwa na temat przyszłości małych gospodarstw a także artykuł o roli Pisma Świętego w życiu Kościoła i w życiu każdego chrześcijanina.
Jest także nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

11. Zapowiedzi przedślubne
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Kamil Maciej Bar, s. Andrzeja i Barbary, zam. Markowa i Karolina Agnieszka Szewczyk, c. Bogusława i Danuty, zam. Markowa – zapowiedź II

Jacek Flejszar, s. Józefa i Danuty, zam. Markowa i Elżbieta Chmiel, c. Jana i Ewy, zam. Pantalowice – zapowiedź I

Łukasz Krzyżak, s. Stanisława i Zofii, zam. Markowa i Dorota Chmura, c. Tadeusza i Anny, zam. Grodzisko Górne, par. Wólka Grodziska – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 SIERPNIA 2017 R.

1. Dziś Dożynki Archidiecezjalne w jarosławskiej Kolegiacie, gdzie czczony jest koronowany obraz Matki Bożej Królowej Rodzin, a w przyszłą niedzielę Dożynki Ogólnopolskie na Jasnej Górze. Łączymy się z rolnikami całej naszej Archidiecezji oraz naszej Ojczyzny w dziękczynieniu za tegoroczne plony.

2. W nadchodzącym tygodniu przypadają liturgiczne wspomnienia: we wtorek – Świętego Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła a we środę – Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela.

3. W sobotę, 1 września, wypada I sobota miesiąca. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie, które przygotowują naszą wspólnotę parafialną do przeżycia Misji parafialnych w miesiącu październiku. Nabożeństwo rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.00. Po Mszy Świętej krótkie rozważanie na temat objawień a po nim procesja z figurą Matki Bożej wokół kościoła, podczas której odmówimy cząstkę różańca świętego. Podejmijmy wezwanie Maryi do nawrócenia, do modlitwy różańcowej za grzeszników i wynagradzania Bogu za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. W sobotę spowiedź święta od godziny 17.00 oraz podczas Mszy Świętej wieczornej. W pozostałe zaś dni tygodnia można korzystać ze spowiedzi świętej codziennie pół godziny przed Mszą Świętą.
Ponieważ nadchodzący tydzień poprzedza rozpoczęcie roku szkolnego, które będzie miało miejsce w poniedziałek 3 września (więcej informacji podamy w przyszłą niedzielę), dlatego zachęcamy dzieci i młodzież do przystępowania do sakramentu pojednania

5. Dziękujemy mieszkańcom rejonu XI za sprzątanie naszej świątyni parafialnej w miesiącu sierpniu. Tę posługę na rzecz wspólnoty parafialnej podjęły 34 rodziny. W miesiącu wrześniu prosimy o podjęcie posługi sprzątania kościoła mieszkańców rejonu XII. Przypominamy, że świątynia parafialna jest miejscem, w którym gromadzimy się na modlitwę wszyscy, dlatego winniśmy się czuć odpowiedzialni za jej wygląd.

6. Została znaleziona portmonetka z pewną sumą pieniędzy. Jest do odebrania w zakrystii. Przy tej okazji, dziękując znalazcy pragniemy przypomnieć zasadę, że właścicielem rzeczy znalezionej nie jest ten, kto ją znalazł, ale jej prawowity właściciel.

7. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w II niedzielę miesiąca sierpnia na cele inwestycyjne, które są podejmowane w parafii.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej:
Tygodnik „Niedziela” proponuje artykuł poświęcony osobie Papieża Jana Pawła I o ciekawym podtytule: Historia górala z Dolomitów, który został Papieżem. Z serii Ojcowie Niepodległości dziś przedstawiana jest postać Wincentego Witosa. Jest także godny uwagi artykuł zatytułowany: Krucjata na Zachód.
Tygodnik „Gość Niedzielny” poleca artykuł poświęcony nauczaniu Papieża Franciszka na temat rodziny. Ponadto znajdziemy tam przepiękne świadectwo Pana Prof. Edwarda Wylęgały na temat roli wiary w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Jest także opowieść o miejscu, które dziś odwiedza Papież Franciszek, gdzie miało miejsce ciekawe objawienie Matki Bożej, która nie wypowiedziała ani jednego słowa.

9. Zapowiedzi przedślubne
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Michał Stanisław Kielar, zam. Markowa i Magdalena Anna Długosz, zam Markowa – zapowiedź II

Kamil Maciej Bar, s. Andrzeja i Barbary, zam. Markowa i Karolina Agnieszka Szewczyk, c. Bogusława i Danuty, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 SIERPNIA 2018 R.

1. W tym tygodniu będziemy obchodzić w liturgii: we środę Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Królowej a w piątek Święto Św. Bartłomieja, Apostoła.
2. W przyszłą niedzielę 26.08 będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej. Będzie to dzień dziękczynienia za zebrane w tym roku plony
podczas Dożynek Archidiecezjalnych w Jarosławiu.
3. Przypominamy, że w naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy w każdą II i IV
niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz w soboty przed II i przed
IV niedzielą podczas Mszy Świętej wieczornej. Rodziców, którzy planują chrzest
swoich dzieci prosimy o dostosowanie się do tych ustalonych terminów.
4. Zachęcamy do przywożenia makulatury, jeśli jeszcze takową mamy w naszych
domach, abyśmy mogli zapełnić kolejny kontener i wesprzeć w ten sposób szlachetną
akcję wspierania budowy studni w krajach misyjnych.
5. Wspieramy akcję poboru krwi, organizowaną w przyszłą niedzielę w godz. 9.00 –
13.00, przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażacka Krwinka” przy OSP w
Sieteszy.
6. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje relację z wyprawy kilku osób na Mont Blanc z
tablicami z Dekalogiem. Chcieli w ten sposób przypomnieć światu o Bożych
przykazaniach, zapomnianych przez wiele osób nam współczesnych. Ponadto
omawiany jest temat numeru: rodzina na celowniku w związku ze Światowym
Spotkaniem Rodzin, jakie ma odbyć się w dniach 22-26 sierpnia w Dublinie. Ważny
temat w czasach, gdy zdrowa, oparta na Bogu rodzina przeszkadza wielu decydentom
światowym.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje ciekawy wywiad na temat Św. Jacka
Odrowąża i o roli Dominikanów w życiu Kościoła. Dalej zamieszcza rozmowę z Ks.
Prof. Andrzejem Muszałą na temat decyzji Papieża Franciszka o uznaniu kary śmierci
jako niedopuszczalną. Jest także wywiad na temat tego co dzieje się wokół reformy
sądownictwa oraz reakcji na nią niektórych środowisk prawniczych, na czele z Sadem
Najwyższym.
7. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:
Marcin Michał Niemczak, s. Józefa i Agnieszki Fugiel, zam. Markowa i Katarzyna
Bernadeta Rydz, c. Zbigniewa i Marii Cwynar, zam. Gać – zapowiedź II
Michał Stanisław Kielar, s. Tadeusza i Krystyny Ląc, zam. Markowa i Magdalena
Anna Długosz, c. Jana i Marty Raba, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 SIERPNIA 2018 R.

1. Dziś o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich, szczególnie członków Róż Różańcowych na wspólny różaniec, po którym będzie zmiana tajemnic różańcowych. Diecezjalna intencja na ten miesiąc: Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar wolności i uzdrowienia.

2. We wtorek obchodzimy wspomnienie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

3. We środę 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte jak w niedziele. W tym dniu pragniemy dziękować za tegoroczne plony. Na zakończenie każdej Mszy Świętej będzie miało miejsce poświęcenie wiązanek zbóż, ziół i kwiatów. Podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 modlić się będziemy w intencji dziękczynnej oraz w intencji wszystkich rolników naszej parafii oraz zostaną poświęcone wieńce dożynkowe.

4. Także we środę 15 sierpnia śluby wieczyste złoży Siostra Alina, która od roku pracuje w naszej parafii strojąc ołtarze i dbając o bieliznę w zakrystii. Polecamy Siostrę Alinę modlitwom parafian, aby Pan przyjął ofiarę jej życia oraz pomógł jej wiernie wytrwać w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek.

5. Zaproszenie na Dożynki Archidiecezjalne i Ogólnopolskie (odczytać).

6. W ostatnim okresie pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: 31 lipca śp. Albinę Flejszar, lat 86 a w ubiegły piątek 10 sierpnia śp. Zofię Cyran, lat 94. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę, przyjaciół i znajomych będą odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu. Za Św. Albinę 5 Mszy Świętych a za śp. Zofię 6 Mszy Świętych.

7. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje relację z II Kongresu Młodzieży Polonijnej, jaki odbył się w Warszawie. W ramach cyklu: „Pamiętamy o bohaterach” tym razem wywiad z Bożenną Małecką, naocznym świadkiem wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest też artykuł o wydarzeniach sprzed 60 laty, w których odbija się starcie Funkcjonariuszy wyzwolenia z duszpasterzami wolności. Z racji 30 rocznicy opublikowania Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem” coś o kobietach jako niezastąpionym darze dla ludzkości.
Tygodnik „Gość Niedzielny” koncentruje się na tajemnicy Wniebowzięcia, czyli rzecz o tym, w co wierzy Kościół w sprawie śmierci Maryi i na czym polegało wniebowzięcie. Ponadto o śmierci Świętego Maksymiliana, którego spojrzenia nie mogli znieść oprawcy. Jest też artykuł na temat dopalaczy.

8. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Jędzrzej Raszkowski, s. Ryszarda i Teresy Kulbackiej, zam. Warszawa i Katarzyna Maria Ulma, c. Jana i Jolanty Sałówka, zam. Warszawa – zapowiedź II

Karol Piotr Majka, s. Wiesława i Marty Płaza, zam. Łańcut i Jolanta Maria Rut, c. Jakuba i Renaty Święs, zam. Łańcut – zapowiedź II

Andrzej Łukasz Balawejder, s. Wiesława i Grażyny Rosół, zam. Markowa i Małgorzata Rzeszutek, c. Józefa i Grażyny Kruczek, zam. Kąty Trzebuskie, par. Sokołów Młp. – zapowiedź II

Łukasz Marek Balawejder, s. Piotra i Agaty, zam. Markowa i Magdalena Maria Wrona, zam. Łańcut – zapowiedź II

Rafał Flejszar, s. Edwarda i Czesławy Flejszar, zam. Markowa i Monika Sroczyk, c. Zbigniewa i Małgorzaty Panek, zam. Smolarzyny – zapowiedź II

Marcin Michał Niemczak, s. Józefa i Agnieszki Fugiel, zam. Markowa i Katarzyna Bernadeta Rydz, c. Zbigniewa i Marii Cwynar, zam. Gać – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 SIERPNIA 2018 R.

1. Bogu Najwyższemu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za dzisiejszą uroczystość odpustową. Wdzięczność wyrażamy także wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do uświetnienia tej naszej uroczystości parafialnej.
Z racji odpustu nie będzie dziś modlitwy różańcowej o godzinie 15.00 oraz zmiany tajemnic różańcowych.

2. W tym tygodniu obchodzimy: we środę wspomnienie Świętego Dominika, prezbitera, we czwartek Święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy, patronki Europy a w piątek Święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika.

3. Jak co roku będzie organizowany wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Dożynki. Informacje na temat wyjazdu oraz zapisów można dokonać u Pana Zbigniewa Bara.

4. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w Odpuście Kalwaryjskim w Kalwarii Pacławskiej, zapraszamy do dołączenia się do grupy z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski z Przemyśla, z którą pielgrzymuje Ksiądz Damian. Chętni powinni dotrzeć we własnym zakresie do Przemyśla w przyszłą niedzielę na godzinę 6.00, wziąć udział we Mszy Świętej i po niej wyruszyć pieszo na Kalwarię. Więcej informacji może udzielić Ksiądz Damian.

5. Pan Sołtys informuje, że członkowie Rady Sołeckiej będą zbierać pieniądze w poszczególnych rejonach na rodzinę, która ucierpiała w pożarze w dniu 28 lipca br. Zachęcamy do solidarności z poszkodowanymi.

6. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Jędzrzej Raszkowski, s. Ryszarda i Teresy Kulbackiej, zam. Warszawa i Katarzyna Maria Ulma, c. Jana i Jolanty Sałówka, zam. Warszawa – zapowiedź I

Karol Piotr Majka, s. Wiesława i Marty Płaza, zam. Łańcut i Jolanta Maria Rut, c. Jakuba i Renaty Święs, zam. Łańcut – zapowiedź I

Andrzej Łukasz Balawejder, s. Wiesława i Grażyny Rosół, zam. Markowa i Małgorzata Rzeszutek, c. Józefa i Grażyny Kruczek, zam. Kąty Trzebuskie, par. Sokołów Młp. – zapowiedź I

Łukasz Marek Balawejder, s. Piotra i Agaty, zam. Markowa i Magdalena Maria Wrona, zam. Łańcut – zapowiedź I

Rafał Flejszar, s. Edwarda i Czesławy Flejszar, zam. Markowa i Monika Sroczyk, c. Zbigniewa i Małgorzaty Panek, zam. Smolarzyny – zapowiedź I

Jan Rusinek, s. Kazimierza i Haliny Balawejder, zam. Albigowa i Ewelina Maria Bytnar, c. Janusza i Ludmiły Cwynar, zam. Albigowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 LIPCA 2018 R.

1. We środę rozpoczyna się miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do podejmowania dobrowolnej abstynencji oraz do włączenia się w inicjatywę 100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości (więcej o tej inicjatywie w Tygodniku „Niedziela”).

2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

3. We czwartek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Adoracja w intencji trzeźwości w narodzie polskim oraz w naszej parafii

4. W piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo wynagradzające ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z racji I piątku miesiąca. Prosimy o ich zgłoszenie lub potwierdzenie w zakrystii do czwartku wieczora włącznie.

5. W sobotę po Mszy Świętej wieczornej kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie. Jak każdego miesiąca, poprzez wspólny różaniec oraz rozważanie tajemnic różańcowych będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi oraz prosić o dobre przygotowanie naszej parafii do misji parafialnych. Ponieważ to nabożeństwo wypadnie w przededniu odpustu parafialnego więc udamy się w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej na nasz parafialny cmentarz. Zachęcamy do licznego udziału w tym nabożeństwie.

6. Prosimy o korzystanie z sakramentu pojednania we wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do środy pół godziny przed Mszą Świętą poranną i wieczorną oraz w czasie Mszy Świętej. Od czwartku do soboty od godziny 17.00 oraz w czasie Mszy Świętej. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi świętej także z racji odpustu parafialnego.

7. Odpust parafialny Przemienienia Pańskiego będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, tj. 5 sierpnia (przeniesiony z poniedziałku). Uroczysta suma odpustowa o godzinie 11.00. Prosimy o przygotowanie feretronów i chorągwi na procesję. Głównym celebransem oraz kaznodzieją będzie Ks. Dr Jan Szczych, proboszcz z Lubienia Wielkiego na Ukrainie. Po każdej Mszy Świętej będzie zbiórka do puszek na pomoc parafii, której proboszczem jest Ksiądz Jan, w podejmowanych inwestycjach.

8. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w II niedzielę miesiąca na cele inwestycyjne oraz ofiary złożone w ubiegłą niedzielę do puszek podczas poświęcenia pojazdów.

9. Dziękujemy mieszkańcom rejonu X za sprzątanie kościoła w miesiącu lipcu. Prosimy, aby w miesiącu sierpniu tę posługę na rzecz wspólnoty parafialnej podjęli mieszkańcy rejonu XI.

10. Prosimy, aby powstrzymać się z przywożeniem makulatury, gdyż kontener jest już pełny. W imieniu organizatorów tej zbiórki dziękujemy za otwartość serca na potrzeby krajów misyjnych. Poprosimy o podstawienie nowego kontenera i poinformujemy o dalszej zbiórce.

11. We wtorek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Katarzynę Szylar, lat 26. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę przyjaciół i znajomych zmarłej zostanie odprawionych 18 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca między innymi: rozmowę z Kardynałem Raymondem Leo Burke zatytułowaną „Jesteście szczęśliwym narodem, bo macie wiarę w sercach” oraz z Prezesem IPN-u Jarosławem Szarkiem na temat czym jest prawdziwa wolność a także z Włodzimierzem Lubańskim, legendą piłki nożnej, pt. „Jestem szczęśliwym człowiekiem”. Ponadto opisuje wyjątkowe spotkanie ludzi, których ochrzcił ks. Karol Wojtyła, gdy był wikariuszem w Niegowici
Tygodnik „Gość Niedzielny” pisze o kapelanach powstania warszawskiego, których Niemcy nienawidzili bardziej niż powstańców oraz o konkordacie w 25 rocznicę jego podpisania. Zamieszcza wywiad z Beatą Szydło na temat inicjatyw prorodzinnych obecnego rządu oraz artykuł o pięknej postawie Kiary Corbella Petrillo, 28-letniej Włoszki, której proces beatyfikacyjny się rozpoczął.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 LIPCA 2018 R.

1. Wyruszyła 38 Przemyska Piesza Pielgrzymka na jasną Górę. Wśród 10 grup pielgrzymuje także grupa Św. Urszuli z Łańcuta i okolic. Z naszej parafii wyruszyło na pielgrzymi szlak 11 osób oraz 35 osób pielgrzymuje jako Pielgrzymi Duchowi. Bogu Najwyższemu oraz Matce Najświętszej niech będą dzięki za tę kolejną możliwość pogłębiania wiary. Módlmy się nawzajem dla siebie. Można śledzić przebieg pielgrzymki i duchowo w niej uczestniczyć słuchając Radia Fara lub odwiedzając stronę przemyska.pl, zakładka pielgrzymka.

2. We środę obchodzimy liturgiczne święto Świętego Benedykta, patrona Europy.

3. Jak było zapowiadane w ubiegłą niedzielę zostali wyłonieni członkowie Rady Duszpasterskiej. W gablotach i na stronie internetowej naszej parafii jest zamieszczona pełna lista członków z wyboru. Są to osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Ta lista zostanie w niedalekiej przyszłości uzupełniona o członków z urzędu oraz o członków z nominacji Księdza Proboszcza. Dopiero wtedy nowa Rada zostanie zaprzysiężona wobec Księdza Dziekana i rozpocznie swoją działalność. Prosimy wszystkich wskazanych przez parafian członków o odpowiedzialne podjęcie tej służby na rzecz wspólnoty parafialnej. Wybrani członkowie mają czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji do końca lipca. Brak odpowiedzi będzie uznany jako akceptację ze strony elektów.

4. Informujemy, że podczas wakacji kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do soboty, rano i wieczorem bezpośrednio po Mszy Świętej. Oczywiście każdy nagły przypadek załatwiamy z Księdzem pełniącym dyżur.

5. W niedzielę 22 lipca błogosławieństwo pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia Świętego Krzysztofa. Ofiary zbierane do puszek podczas poświęcenia są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca następujące artykuły: „Chrześcijanie ”klejem” Syrii” – świadectwo z miejsca tragedii; „Święty Benedykt z krzyżem, księgą i pługiem w rękach – rzecz o patronie Europy, którą uratował i spoił w jedność duchową; blok informacji o suszy, która dotknęła niektóre rejony naszego kraju.
Tygodnik „Gość Niedzielny” pisze o inicjatywie Papieża Franciszka wspólnej modlitwy w intencji Bliskiego Wschodu skąd emigrują chrześcijanie, o nowej inicjatywie rządu mającej na celu wsparcie polskich rodzin. Ponadto jest ciekawy artykuł o zatrważającym problemie w Europie – picie alkoholu przez młodych ludzi..

7. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Rafał Szylar, s. Edwarda i Marii Bar, zam. Markowa i Joanna Gabriela Lonc, c. Zbigniewa i Bernadetty Bar, zam. Markowa – zapowiedź II

Krzysztof Flak, s. Henryka i Stanisławy Woś, zam. Trzeboś i Joanna Maria Nycz, c. Andrzeja i Mieczysławy Węglowskiej – zapowiedź II

Przemysław Dziob, s. Jana i Haliny Fimiarz, zam. Wierzawice i Aleksandra Szpytma, c. Wacława i Urszuli Kochnańskiej, zam. Markowa – zapowiedź II

Adam Mikołaj Kostrzoń, zam. Warszawa i Kamila Dorota Szajer, zam. Markowa – zapowiedź II

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
PARAFII PW. ŚW. DOROTY W MARKOWEJ
CZŁONKOWIE Z WYBORU

REJON I
Szpytma Czesława

REJON II
Niemczak Józef

REJON III
Szpytma Wiesław

REJON IV
Bytnar Tadeusz

REJON V
Bar Wacław

REJON VI
Bącal Tomasz

REJON VII
Czado Stanisław

REJON VIII
Kluz Leszek

REJON IX
Kud Józef

REJON X
Kielar Kazimierz

REJON XI
Jurczak Barbara

REJON XII
Szylar Tadeusz

REJON XIII
Ulma Andrzej

REJON XIV
Kuźniar Adam

REJON XV
Kuryło Piotr

REJON XVI
Wojdyło Andrzej

REJON XVII
Lonc Zbigniew

REJON XVIII
Bar Tadeusz

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 LIPCA 2018 R.

1. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy Świętej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich, szczególnie członków Róż różańcowych, na wspólny różaniec a po nim zmiana tajemnic różańcowych.

2. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Ze względu na czas wakacji prosimy, aby korzystać z sakramentu pokuty począwszy od jutra, każdego dnia pół godziny przed Mszą Świętą poranną i wieczorną. Natomiast w I piątek spowiedź będzie od godziny 17.00.

3. W piątek odwiedzimy chorych począwszy od godziny 8.30. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii do czwartku włącznie.

4. W piątek wyrusza 38 Piesza Pielgrzymka z Łańcuta na Jasną Górę. Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki o godzinie 8.00 w kościele farnym w Łańcucie. Z naszej parafii zgłosiło się 6 osób. Zachęcamy niezdecydowanych do podjęcia odważnej decyzji i do dokonania zapisu. Można to jeszcze uczynić w tym tygodniu. W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy do grupy Duchowych Pielgrzymów. Na dzień dzisiejszy taką wolę zgłosiły 23 osoby. Zachęcamy także do składania intencji modlitewnych, jakie będą omadlane podczas pielgrzymki. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki.

5. W sobotę kolejne nabożeństwo fatimskie, na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Msza Święta o godzinie 18.00 a po niej procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła, podczas której będziemy odmawiać różaniec.

6. W przyszłą niedzielę składka na inwestycje remontowe przy dachu naszego kościoła. W przyszłą niedzielę zostaną ogłoszone wyniki głosowania na kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

7. Informujemy, że podczas wakacji godziny Mszy Świętych w dni powszednie i w niedzielę nie ulegają zmianie.

8. W miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i w sierpniu nie będą wyznaczane Róże Różańcowe do prowadzenia modlitwy różańcowej pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną. Zachęcamy jednakże do wspólnego odmawiania różańca, a o jego prowadzenie prosimy chętnych.

9. Dziękujemy mieszkańcom rejonu IX za sprzątanie kościoła w miesiącu czerwcu. Prosimy mieszkańców rejonu X o podjęcie tej posługi w miesiącu lipcu.

10. W piątek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty Śp. Antoniego Szpytma, l. 81. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez najbliższą rodzinę, przyjaciół i znajomych będzie odprawionych 9 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca następujące artykuły: „Chrześcijaństwo w Syrii zagrożone” – raport Caritas o sytuacji w tym kraju doświadczonym wojną; „Achille Ratti – pierwszy Nuncjusz w RP” – rzecz o roli jaką spełnił przyszły papież Pius XI gdy pełnił swoją posługę w naszym kraju; blok informacji o róznych miejscach na ziemi z cyklu „Wyruszamy w świat”; druga część Tryptyku ze Św. Józefem: „miłość ludzka nie jest Bogiem”.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje ciekawą rozmowę z Ks. Arcybiskupem Jędraszewskim zatytułowaną „Politycy zapominają o Opatrzności”. Ponadto jest wiele artykułów godnych polecenia na czas wakacyjny.

12. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Paweł Słupczyński, s. Krzysztofa i Krystyny, zam. Nosówka i Kinga Gabriela Szlęk, c. Marka i Anny, zam. Markowa – zapowiedź II

Rafał Szylar, s. Edwarda i Marii Bar, zam. Markowa i Joanna Gabriela Lonc, c. Zbigniewa i Bernadetty Bar, zam. Markowa – zapowiedź I

Krzysztof Flak, s. Henryka i Stanisławy Woś, zam. Trzeboś i Joanna Maria Nycz, c. Andrzeja i Mieczysławy Węglowskiej – zapowiedź I

Przemysław Dziob, s. Jana i Haliny Fimiarz, zam. Wierzawice i Aleksandra Szpytma, c. Wacława i Urszuli Kochnańskiej, zam. Markowa – zapowiedź I

Adam Mikołaj Kostrzoń, zam. Warszawa i Kamila Dorota Szajer, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 CZERWCA 2018 R.

1. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich uczestników kursu przedmałżeńskiego na ostatnie spotkanie, podczas którego otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu. Pragniemy poinformować, że następna edycja kursu przedmałżeńskiego w naszej parafii rozpocznie się w lutym 2019 roku.

2. W poniedziałek 25 czerwca obchodzimy kolejną rocznicę konsekracji naszego kościoła (108). Uroczysta Msza Święta dziękczynna oraz w intencji budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła o godzinie 18.00.

3. Jutro także będziemy gościć pielgrzymów 10 Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa. Zachęcamy do ciepłego ich powitania i pozdrawiania wzdłuż drogi oraz do wspólnej z nimi modlitwy w kościele ok. godz. 16.00.

4. Ponawiamy zaproszenie na 38 Przemyską Pieszą Pielgrzymkę z Łańcuta na Jasną Górę. Wyjście grupy Świętej Urszuli w dniu 6 lipca br. Dzisiaj o godzinie 17.00 będzie miało miejsce Spotkanie Organizacyjne w kościele Farnym w Łańcucie. Tych którzy wybierają się na pielgrzymi szlak zapraszamy na to spotkanie, podczas którego Ksiądz Przewodnik poda ważne informacje dotyczące naszego pielgrzymowania. Zapisów na pielgrzymkę będzie można dokonać bezpośrednio w Łańcucie lub tutaj w parafii. Bardzo szczerze zachęcamy do wyboru tej formy rekolekcji w drodze. W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy do grupy Duchowych Pielgrzymów. Zachęcamy także do składania intencji modlitewnych, jakie będą omadlane podczas pielgrzymki. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki.

5. W przyszłą niedzielę wyrusza autokarowa pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. Rozpocznie się ona Mszą Świętą w naszym kościele o godzinie 7.00.

6. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Obok skrzynki są wyłożone karteczki więc kto jeszcze nie dokonał głosowania może to uczynić bezpośrednio po Mszy Świętej lub w formie elektronicznej wysyłając e-maila na adres: parafia.markowa@gmail.com

7. W piątek 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to dzień imienin Księdza Pawła. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, szczególnie będziemy go polecać podczas Mszy Świętej wieczornej. Podczas Mszy Świętych rano i wieczorem będzie zbierana składka na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw. Świętopietrze. W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. W sobotę zakończenie nabożeństw czerwcowych. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach w tym tygodniu.

9. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Św. Urszuli Ledóchowskiej, której zelatorką jest Pani Teresa Kocan.

10. Sprzątanie kościoła w najbliższą sobotę podejmą mieszkańcy rejonu IX od numeru 927 do numeru 944.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca następujące artykuły: „Co się dzieje z Kościołem w Niemczech – rozmowa z kard. Paulem Josefem Cordesem”; „Nowy sposób bycia braćmi” – rzecz o Apostołach Piotrze i Pawle; „Mężczyzna zbudował Bogu dom” – o Św. Józefie, postrachu duchów piekielnych, który nie rozczarował Boga.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuły: „To nie by-pass spod czwórki”- rzecz o osobowym traktowaniu pacjenta; „PIN do młodych” – czyli o tym jak dotrzeć z Ewangelią do najbardziej samotnego pokolenia w historii; „Odtrutka na antykatolicką propagandę” to znaczy o odkłamywaniu fałszywych twierdzeń na temat historii katolicyzmu.
Zachęcamy także do zakupu kwartalnika „Miłujcie się”, w którym możemy przeczytać ciekawe świadectwo księdza zatytułowane: „Przeżyłem śmierć, widziałem niebo”. Również „Mały Gość Niedzielny” proponuje ciekawe artykuły dla dzieci na czas wakacyjny.

12. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Paweł Słupczyński, s. Krzysztofa i Krystyny, zam. Nosówka i Kinga Gabriela Szlęk, c. Marka i Anny, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 CZERWCA 2018 R.

1. W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Codziennie śpiewamy Litanię: w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej a w niedziele przed Mszą Świętą o godzinie 15.00.

2. We środę po Mszy Świętej wieczornej oraz po nabożeństwie czerwcowym spotkanie dla wszystkich ministrantów. Obecność obowiązkowa.

3. W poniedziałek 25 czerwca (tj. od jutra za tydzień) będziemy u nas gościć, jak co roku zresztą, pielgrzymów 10 Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki do Lwowa. W pierwszym dniu pielgrzymowania zatrzymają się w Markowej, aby nawiedzić kościół i cmentarz. Po krótkiej modlitwie w kościele około godziny 16.00 chcemy ich poczęstować gorącym posiłkiem tutaj na placu przy kościele. Zachęcamy osoby chętne do przygotowania poczęstunku o zgłoszenie swojej dyspozycyjności w kancelarii parafialnej do czwartku włącznie.

4. Przewodnik grupy Świętej Urszuli, ks. Wiktor Florek, nadesłał ogłoszenie w związku z 38 Pieszą Pielgrzymką z Łańcuta na Jasną Górę. Oto jego treść:
Zapraszamy wszystkich na 38 Przemyską Pieszą Pielgrzymkę z Łańcuta na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 lipca br. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej, w zakrystii po każdej Mszy Świętej. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi 130 zł. Druga i kolejna osoba z rodziny płaci 70 złotych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 24 czerwca o godzinie 17.00 w kościele farnym w Łańcucie. Podczas pielgrzymki uczestnicy będą modlić się w intencjach, które w formie pisemnej można składać w zakrystii. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki. Te intencje będą odczytywane w czasie Nowenny do Matki Bożej Jasnogórskiej.

5. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Częstochowy w ramach pielgrzymki nauczycieli i wychowawców, która odbędzie się w dniach od 1 do 2 lipca br. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko nauczycieli, aby dokonać jak najszybciej zapisów, celem ustalenia ostatecznej liczby uczestników.

6. Przypominamy o składaniu wypełnionych kartek (należy tam umieścić numer rejonu oraz imię i nazwisko wytypowanego kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej). Głosowanie jest tajne więc nie należy składać podpisu. Karteczki należy składać do skrzynki, która znajduje się na stoliku w przedsionku kościoła, do niedzieli 24 czerwca włącznie. Można także zgłosić kandydatów w formie elektronicznej wysyłając e-maila na adres: parafia.markowa@gmail.com

7. W piątek 22 czerwca o godzinie 9.00 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży Gimnazjum.

8. Pragniemy podziękować za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, zarówno tym, którzy złożyli ofiary na tacę jak i tym, którzy dokonali wpłat na konto parafialne.

9. W najbliższym czasie rozpoczniemy remont naszego kościoła. Polecam tę sprawę modlitwom wszystkich parafian.

10. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Św. Ojca Pio z Pietralciny, której zelatorką jest Pani Czesława Balawejder.

11. Sprzątanie kościoła w najbliższą sobotę podejmą mieszkańcy rejonu IX od numeru 917 do numeru 9126.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca następujące artykuły: „Był blisko Jana Pawła II – rozmowa z kard. Paulem Josefem Cordesem”; „Przedsionek nieba” – o posłudze kapelana na lotnisku; „Jestem tatą. To moja kariera”; „Męskie oblężenie Jasnej Góry” – o II pielgrzymce mężczyzn do tronu Pani Jasnogórskiej; „Na służbie pamięci Prymasa Wyszyńskiego” – opowieść o Annie Rastawickiej, która niestrudzenia podtrzymuje i popularyzuje pamięć o wielkim Prymasie
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuły: „Prawwda, piękno, katolicyzm”- rzecz o najważniejszym medialnym projekcie w dziejach Kościoła katolickiego w USA; Masz to ogarnąć” – artykuł, który powinni przeczytać narzeczeni; „Konspiracja Prymasa” – o tajnej posłudze Kard. Wyszyńskiego wobec katolików żyjących w Związku Sowieckim.

13. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Łukasz Mariusz Czarny, s. Bogdana i Marii, zam. Markowa i Aleksandra Ulma, c. Stanisława i Anny, zam. Markowa – zapowiedź II

Grzegorz Józef Kucha, s. Juliana i Anny, zam. Husów i Karolina Balawejder, c. Marka i Anny, zam. Markowa – zapowiedź II

Błażej Albert Bartman, s. Zbigniewa i Bogumiły, zam. Markowa i Aneta Maria Szpilma, c. Edwarda i Bożeny, zam. Markowa – zapowiedź II

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 CZERWCA 2018 R.

1. W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Codziennie śpiewamy Litanię: w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej a w niedziele przed Mszą Świętą o godzinie 15.00.

2. Przypominamy uczestnikom kursu przedmałżeńskiego, że dziś po Mszy Świętej popołudniowej, tj. ok. godziny 16.00 będzie spotkanie w Domu Parafialnym z zaproszoną parą małżeńską, zaangażowaną w Domowym Kościele oraz w Poradni Rodzinnej.

3. We wtorek 12 czerwca spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej w Domu Parafialnym. Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków tego Katolickiego Stowarzyszenia katolików świeckich na Mszę Świętą wieczorną, nabożeństwo czerwcowe oraz na spotkanie.

4. W przyszłą niedzielę 17 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce odbędzie się II Diecezjalne Spotkanie Rodzin, na które zaprasza Ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Początek spotkania o godzinie 11.00. Na spotkanie zaproszone są wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które mają co najmniej trójkę dzieci. Chętni udają się we własnym zakresie.

5. Przypominamy ogłoszenie dotyczące pielgrzymki nauczycieli i wychowawców, która odbędzie się w dniach od 1 do 2 lipca br. Zapraszamy wszystkich nauczycieli uczących w naszych szkołach i przedszkolach, nauczycieli uczących w innych miejscowościach i nauczycieli emerytów. Zapisów należy dokonać u Pań: Agnieszki Kluz w biurze Centrum Oświaty i Magdaleny Dźwierzyńskiej w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.
6. W gablotach i na stronie internetowej znajdziemy listę osób, które zostały zgłoszone podczas wizyty duszpasterskiej jako kandydaci do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Prosimy, aby się z nimi zapoznać oraz wybrać jedną osobę ze swojego Rejonu. Karteczki z wypisanym imieniem i nazwiskiem należy wrzucić do przygotowanej w tym celu skrzynki, która będzie umieszczona w przedsionku kościoła do niedzieli 25 czerwca włącznie. Ponieważ Rada Duszpasterska ma wspomagać Proboszcza w podejmowaniu ważnych decyzji duszpasterskich i tych związanych z funkcjonowaniem parafii, więc słuszną jest rzeczą, aby jej członkowie zostali wskazani przez parafian. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tej sprawy, a osoby, które zostaną obdarzone zaufaniem prosimy o ochotne podjęcie tej służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

7. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Rodzin im. Rodziców Świętej Teresy, której delatorami są Państwo Elżbieta i Paweł Niemczakowie.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca: artykuł pt. „Urodził się jako święty” o Księdzu Dolindo, następnie wspomnienie o Karolu Wojtyle jego ostatniego szkolnego kolegi Eugeniusza Mroza, artykuł zmarłego niedawno redaktora Niedzieli śp. Ks. Marka Łuczaka na temat roli Rady Duszpasterskiej w parafii, czyli coś na czasie dla nas jako parafii. Oprócz tego artykuł na temat Nowej jakości Europy.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuły opisujące przeżycia Polaków mieszkających w Niemczech, którym odebrano dzieci, oczekiwanie i przygotowanie Litwy Łotwy i Estonii na przyjazd Papieże, nowa odsłona posługi Kardynała Hlonda, o tym jak łączyć role matki i pracownika korporacji.

9. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Paweł Karol Grad, s. Stanisława i Renaty, zam. Markowa i Weronika Maria Dudek, c. Stanisława i Haliny, zam. Białobrzegi – zapowiedź II

Łukasz Mariusz Czarny, s. Bogdana i Marii, zam. Markowa i Aleksandra Ulma, c. Stanisława i Anny, zam. Markowa – zapowiedź I

Grzegorz Józef Kucha, s. Juliana i Anny, zam. Husów i Karolina Balawejder, c. Marka i Anny, zam. Markowa – zapowiedź I

Błażej Albert Bartman, s. Zbigniewa i Bogumiły, zam. Markowa i Aneta Maria Szpilma, c. Edwarda i Bożeny, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 CZERWCA 2018 R.

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Dziś po każdej Mszy Świętej krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 15.00 nabożeństwo czerwcowe a po nim procesja eucharystyczna wokół kościoła. Następnie zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszy Świętej, około godziny 16.00 kolejne spotkanie kursu przedmałżeńskiego w Domu parafialnym.

2. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy Świętej wieczornej. Do czwartku włącznie zachęcamy do udziału w procesjach eucharystycznych. Przyprowadzajmy małe dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia w czasie procesji.

3. We środę po Mszy Świętej i po procesji spotkanie dla ministrantów młodszych w kościele.

4. We czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy Świętej i po procesji będzie miało miejsce poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.

5. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także Światowy Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje post.

6. W sobotę obchodzimy Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

7. W dniach od 1 do 2 lipca br. odbędzie się 81 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Organizujemy 2 dniowy wyjazd autokarowy z noclegiem w Domu Pielgrzyma. Zapraszamy wszystkich nauczycieli uczących w naszych szkołach i przedszkolach, nauczycieli uczących w innych miejscowościach i nauczycieli emerytów. W miarę wolnych miejsc będą mogli jechać inni pracownicy oświaty. Zapisów należy dokonać do 10 czerwca u Pań: Agnieszki Kluz w biurze Centrum Oświaty i Magdaleny Dźwierzyńskiej w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów. w Markowej.
8. W miesiącu lipcu, w dniach od 4 do 15 wyruszy Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Grupa Świętej Urszuli, do której przypisana jest nasza parafia wyrusza na pielgrzymi szlak 6 lipca. Zachęcamy do wyboru tej formy rekolekcji w drodze. Więcej informacji będzie na plakatach, które pojawią się niebawem.

9. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętego Maksymiliana Kolbe, której zelatorem jest Pan Franciszek Niemczak.

10. W sobotę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Jana Jakielaszka, l. 67. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę, przyjaciół i znajomych będzie odprawionych 10 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” poleca: artykuł pt. „Ojciec naszej wolności” o Kard. S. Wyszyńskim, następnie artykuł pt. „Nasza Ojczyzna w Sercu Boga” o kulcie Serca Jezusowego, wywiad z Wicepremierem Jarosławem Gowinem na temat Konstytucji dla nauki. Oprócz tego ciekawe artykuły na temat tworzonego z wielką pasją i entuzjazmem szpitala w Ziemi Świętej oraz o powojennych przemianach w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuły: „Raport o stanie szpitali w Polsce”, wywiad z Prezesem IPN-u o roli tej Instytucji w dyskusjach o Zagładzie, artykuł o tajemnicy Serca Jezusowego oraz kolejna odsłona cyklu Ojcowie Niepodległości – tym razem sylwetka Wincentego Witosa.

12. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Paweł Karol Grad, s. Stanisława i Renaty, zam. Markowa i Weronika Maria Dudek, c. Stanisława i Haliny, zam. w Białobrzegach – zapowiedź I

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 27 MAJA 2018 R.

1. Dziś w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres Komunii Świętej wielkanocnej.

2. Jutro po Mszy Świętej wieczornej i po nabożeństwie majowym będzie miało miejsce spotkanie wszystkich ministrantów w kościele. Ponieważ będą omawiane ważne sprawy związane z asystą podczas Uroczystości Bożego Ciała więc obecność na zbiórce obowiązkowa.

3. W tym tygodniu odbędą się także spotkania dla kandydatów do bierzmowania: we wtorek dla klas VII a we środę dla klas II Gimnazjum. Przypominamy, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa oraz, że w dniu spotkania formacyjnego młodzież powinna uczestniczyć we Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00 i w nabożeństwie majowym. Spotkania będą miały miejsce w Domu Parafialnym.

4. We czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – popularnie Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu będą sprawowane Msze Święte w następującym porządku: o godzinie 7.00, główna Msza Święta z procesją eucharystyczną o godzinie 10.00 i po południu o godzinie 15.00 ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe a po nim Msza Święta. Zachęcamy wszystkich do udziału we Mszy Świętej o godzinie 10.00 i w procesji, aby w ten sposób dać wyraz naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii.
Trasa procesji będzie jak każdego roku: z kościoła w stronę Urzędu Gminy, stamtąd w stronę Muzeum i powrót do kościoła, gdzie będzie miało miejsce zakończenie procesji i uroczyste błogosławieństwo.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy jak co roku. Prosimy, aby na procesję zabrać chorągwie, feretrony i figury. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej prosimy, aby przyszły w strojach pierwszokomunijnych. Rodziców zachęcamy do przyprowadzenia małych dzieci: dziewczynki do sypania kwiatów a chłopcy do dzwonienia dzwonkami.

5. Przez cały najbliższy tydzień będziemy obchodzić uroczyście Oktawę Bożego Ciała. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła, podczas której śpiewać będziemy Litanię do Serca Jezusowego. Bierzmy licznie udział w tym codziennym uwielbieniu Jezusa, który „zagrody nasze widzieć przychodzi”, jak śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych.

6. W najbliższy piątek przypada I piątek miesiąca. Od godziny 8.30 odwiedzimy chorych, dlatego prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii do czwartku włącznie. Możliwość skorzystania w tym dniu ze spowiedzi od godziny 17.00. Zachęcamy, aby przystępować do spowiedzi świętej począwszy od jutra, pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną i w czasie Mszy Świętej, żeby nie stać w długich kolejkach w I piątek.

7. W sobotę, z racji I soboty miesiąca, zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie, które przeżywamy jako duchowe przygotowanie do misji parafialnych. Ponieważ jest to także kolejny dzień Oktawy Bożego Ciała, więc różaniec odmówimy przed Mszą Świętą o godzinie 17.30, po nim Msza Święta z kazaniem a następnie wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem i z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

8. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża, której zelatorką jest Pani Zofia Nawojska.

9. Dziękujemy mieszkańcom rejonu VIII za sprzątanie kościoła w miesiącu maju. Prosimy, aby w miesiącu czerwcu tę posługę na rzecz wspólnoty parafialnej podjęli mieszkańcy rejonu IX.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
W tygodniku „Niedziela” godne polecenia są następujące artykuły: „Siedmioro dzieci Susan” o kobiecie biznesu, matce pięciorga dzieci, kochającej i oddanej rodzinie; „Niezłomne Podlasie” o diecezji siedleckiej, która obchodzi 200-lecie istnienia; „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba” o przeżywaniu Bożego Ciała. We wkładce przemyskiej polecamy artykuł Marii Szulikowskiej pt. „dzieci Ulmów”.
Tygodnik „Gość Niedzielny” proponuje artykuł: „Radość i prawda Eucharystii”, wywiad z Kard. Grocholewskim zatytułowany: „Między sprawiedliwością a miłością”, artykuł o roli chrześcijan w świecie, który odrzucił Boga.

11. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Robert Piotr Szylar, s. Tomasza i Marty, zam. Markowa i Joanna Natalia Sobek, c. Mariusza i Anny, zam. w Rzeszowie – zapowiedź II

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 MAJA 2018 R.

1. Z racji przeżywanej dziś Uroczystości Zesłania Ducha Świętego mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego za odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Dziś kończy się w liturgii Okres Wielkanocny. Od wtorku przeżywać będziemy Okres Zwykły w ciągu roku.

2. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze Święte będą odprawione do południa o godzinie 7.00 i 9.00, a po południu o godzinie 18.00. Nie ma w tym dniu obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej, ale zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii i do modlitwy za Kościół Chrystusowy.

3. We czwartek obchodzimy w liturgii Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kaplana. Zachęcamy do uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii i do ofiarowania Komunii Świętej i modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa, szczególnie z naszej parafii.
W tym dniu w naszym kościele będzie miało miejsce spotkanie modlitewno-formacyjne dla kapłanów z Archiprezbiteratu łańcuckiego. Księża zgromadzą się o godzinie 14.00 na wspólnej modlitwie o uświęcenie kapłanów. Gdyby ktoś chciał się włączyć w tę modlitwę kapłańską drzwi kościoła są otwarte dla wszystkich.

4. Jest jeszcze możliwość zapisu na pielgrzymkę parafialną do Kalisza i do Lichenia, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę i niedzielę, 26-27 maja br. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej formy wspólnego spędzania czasu i wspólnej modlitwy za naszą parafię i za naszą Ojczyznę.

5. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na tacę z racji składki inwestycyjnej oraz za ofiary wpłacane bezpośrednio na konto parafialne. Gdyby ktoś preferował tę formę wpłaty to informujemy, że numer konta parafialnego można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii (przypominamy adres: markowa.przemyska.pl).

6. Przypominamy i zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych. Gromadźmy się na wspólne chwalenie Maryi zarówno w kościele parafialnym, codziennie o godz. 18.00 a w niedzielę o godz. 15.00) jak i przy przydrożnych kapliczkach.

7. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża, której zelatorką jest Pani Czesława Cwynar.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tematem przewodnim tygodnika „Niedziela” jest troska o życie ludzkie i temu tematowi poświęconych jest kilka ważnych artykułów: Miłość przez duże M, Cele i program Krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci, Aborcja eugeniczna jest niekonstytucyjna. Jest także ciekawy wywiad z Ks. Krzysztofem Pawliną na temat: Jak rozbudować swoje życie duchowe. We wkładce przemyskiej znajdziemy zdjęcia nowych Księży Diakonów i Księży Neoprezbiterów naszej Archidiecezji.
Tygodnik „Gość Niedzielny” zmierza się z głównym tematem: Dokąd zmierza Europa? A chodzi o szukanie odpowiedzi na pytanie: dokąd zaprowadzi programowe odcinanie się od chrześcijańskich źródeł?

9. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Robert Piotr Szylar, s. Tomasza i Marty, zam. Markowa i Joanna Natalia Sobek, c. Mariusza i Anny, zam. w Rzeszowie – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 13 MAJA 2018 R.

1. Przeżywamy dziś w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci klas III podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 będą po raz pierwszy w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Otoczmy naszą modlitwą dzieci i ich rodziny.

2. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 15.00 kolejne spotkanie w ramach tegorocznego kursu przedmałżeńskiego.

3. Dziś w trzech parafiach naszej Archidiecezji: w Przemyślu, w Iwoniczu i w Chodaczowie 8 alumnów V roku przyjmie święcenia diakonatu. Natomiast w sobotę 19 Księży Diakonów przyjmie święcenia kapłańskie w Archikatedrze Przemyskiej. Codziennie, podczas Nowenny do Ducha Świętego, modlimy się za nich, by jak najlepiej przygotowali się do kapłańskiej posługi.

4. Dziękujemy rodzicom dzieci klas II za wczorajsze sprzątanie przed I Komunią Świętą

5. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę parafialną do Kalisza i do Lichenia, która będzie miała miejsce w dniach 26-27 maja br. Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc w autokarze) wraz z zaliczką 100 zł przyjmują Panie Jadwiga Sadleja, Teresa Czado i Czesława Balawejder. Przy zgłoszeniu należy podać PESEL pielgrzyma i numer kontaktowy telefonu.

6. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża, której zelatorką jest Pani Alfreda Cwynar.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” porusza następujące tematy: Św. Ojciec Pio-czciciel Maryi; Sanktuarium narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem; Świadectwo emerytowanego żandarma watykańskiego o zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku; ostatni wywiad z Antonim Ziębą, wielkim obrońcą życia; Św. Andrzej Bobola, Patron Polski
Tygodnik „Gość Niedzielny” podejmuje następujące tematy: Chrystianofobia pop polsku; Po co nam nowa konstytucja?; przejmujące świadectwa dzieci, którym lekarze nie dawali szans na przeżycie. Dziś cudownie żyją; o nowym węgierskim błogosławionym O. Janosie Brennerze.

8. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Stanisław Zbigniew Olechowski, s. Józefa i Marii, zam. Markowa i Kamila Maria Hawro, c. Mariana i Janiny, zam. w Manastarzu, par. Manasterz k. Wiązownicy – zapowiedź II

 

DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6 MAJA 2018 R.

1. Dziś nabożeństwo majowe o godzinie 15.00 a po nim zmiana tajemnic różańcowych. W tym miesiącu polecamy w naszych modlitwach dzieci klas III, które przystąpią do I spowiedzi i I Komunii Świętej, za ich rodziców i rodzeństwo oraz za maturzystów z naszej parafii o potrzebne dary Boże na czas egzaminów dojrzałości.

2. We wtorek 8 maja obchodzimy w liturgii Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jest to dzień imienin Księdza Kanonika Stanisława. Zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą wieczorną o godzinie 18.00, podczas której będziemy polecać w naszych modlitwach Księdza Solenizanta.

3. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej i po nabożeństwie majowym spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków na formacyjne spotkanie do Domu Parafialnego.

4. W piątek początek Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Polecać będziemy alumnów kursu V Wyższego Seminarium Duchownego, którzy w niedzielę 13 maja przyjmą święcenia diakonatu oraz Księży Diakonów, którzy w sobotę 19 maja przyjmą święcenia kapłańskie.

5. Dziękujemy rodzicom dzieci klas II za wykonaną wczoraj pracę: za wykoszenie trawy wokół kościoła, na skarpie, placu przy dawnej wikarówce i ogrodu przy plebanii. Druga tura sprzątania w kościele w sobotę 12.05 od godziny 9.00.

6. W sobotę dzień I spowiedzi dla dzieci klas III. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do korzystania z sakramentu pojednania począwszy od godziny 16.00.

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W naszej parafii to dzień I Komunii Świętej. Dzieci klas III przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00.

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę parafialną do Kalisza i do Lichenia, która będzie miała miejsce w dniach 26-27 maja br. Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc w autokarze) wraz z zaliczką 100 zł przyjmować będą Panie Jadwiga Sadleja, Teresa Czado i Czesława Balawejder. Przy zgłoszeniach będzie potrzebny PESEL pielgrzyma i numer kontaktowy telefonu. Program przewiduje w sobotę Mszę Świętą w Kaliszu, natomiast w niedzielę w Licheniu.
Są też jeszcze wole miejsca na jednodniową pielgrzymkę do Strachciny n najbliższą sobotę 12 maja. Zgłoszeń należy dokonać do wtorku 8 maja.

9. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętej Marii Magdaleny, której zelatorką jest Pani Maria Niemczak.

10. W tym tygodniu w poniedziałek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Zofię Bąk l. 82 i śp. Eugeniusza Cwynar, l. 63. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę i przyjaciół będą odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu – po 3 Msze Święta za każdego ze zmarłych.

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje artykuły na temat: najnowszego wywiadu rzeki z papieżem Franciszkiem pt. „Bóg jest młody, rozumienia dialogu z Islamem przez Jana Pawła II, roli Prymasa Polski w historii naszego narodu, twórczości Zofii Kossak Tygodnik „Gość Niedzielny” podejmuje raz jeszcze temat Alfiego Evansa w świetle tragicznego zakończenia historii, która wstrząsnęła światem, przytacza wypowiedzi znanych osób na temat przygotowania ich dzieci do uroczystości I Komunii Świętej, zamieszcza artykuł o przyjaźni, o Drodze Neokatechumenalnej oraz pierwszy odcinek z cyklu: Ojcowie Niepodległości.

12. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Michał Flejszar, s. Zbigniewa i Agaty, zam. Markowa i Katarzyna Łucja Laska, c. Krzysztofa i Aliny, zam. Tarnawka – zapowiedź II

Kamil Jan Kurasz, s. Jana i Barbary, zam. w Jarosławiu i Katarzyna Karolina Kochmańska, c. Marka i Agaty, zam. Markowa – zapowiedź II

Stanisław Zbigniew Olechowski, s. Józefa i Marii, zam. Markowa i Kamila Maria Hawro, c. Mariana i Janiny, zam. w Manastarzu, par. Manasterz k. Wiązownicy – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 KWIETNIA 2018 R.

1. Dziś po Mszy Świętej popołudniowej, ok. godziny 16.00 w Domu Parafialnym kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.

2. WAŻNE OGŁOSZENIE DLA DZIECI KLAS III I ICH RODZICÓW
W poniedziałek o godzinie 16.00 pierwsze spotkanie przed I Komunią Świętą dla dzieci klas III w kościele. Obecność wszystkich dzieci na spotkaniu obowiązkowa!. We wtorek również o 16.00 spotkanie wszystkich dzieci z Panem Organistą w Domu Parafialnym, celem przygotowania śpiewów na uroczystość Komunii Świętej.
Rodziców natomiast zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po Mszy Świętej o godzinie 18.00, w Domu Parafialnym. Ponieważ na tym spotkaniu będą podawane ważne informacje związane z harmonogramem przygotowań oraz z samym przebiegiem uroczystości I Komunii Świętej stąd obecność obowiązkowa.

3. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W niedziele i uroczystości nabożeństwo będzie o godzinie 15.00 a po nim Msza Święta. Natomiast w dni powszednie najpierw Msza Święta o godzinie 18.00 a po niej majówka.
Zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych nabożeństwach dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Kto nie będzie mógł przychodzić do kościoła, to zachęcamy do gromadzenia się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
W czasie nabożeństw majowych polecać będziemy dzieci klas III, prosząc dla nich o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej oraz maturzystów o szczęśliwe zdanie egzaminu dojrzałości.

4. We czwartek 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Polecamy w tym dniu sprawy naszej Ojczyzny. Podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 modlić się będziemy za naszych Strażaków, z racji przypadającego w piątek wspomnienia ich patrona, Świętego Floriana.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca. Ze spowiedzi Świętej można skorzystać każdego dnia w tygodniu pół godziny przed Mszą Świętą poranną i wieczorną, a w piątek od godz. 17.00.

6. W pierwszy piętek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. Prosimy o zgłoszenie lub potwierdzenie adresów w zakrystii do czwartku wieczora włącznie.

7. W miesiącu maju podejmujemy Nabożeństwa Fatimskie. Będziemy je przeżywać w każdą I sobotę miesiąca. Od maja do października po Mszy Świętej wieczornej procesja fatimska połączona z modlitwą różańcową.

8. Ze względu na nabożeństwa majowe przez cały miesiąc maj nie będzie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we środy oraz wystawienia Najświętszego Sakramentu we czwartki.

9. W roku św. Józefa Akcja Katolicka w dniach 26-27 maja organizuje pielgrzymkę do Kalisza i do Lichenia. Planujemy też być na polach Lednicy i w Gnieźnie z racji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Wyjazd byłby w sobotę w nocy ok. godz.2.00 powrót w niedzielę w godzinach wieczornych.
Koszt około 300 zł. Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc w autokarze) wraz z zaliczką 100 zł przyjmować będą Jadwiga Sadleja, Teresa Czado i Czesława Balawejder. Przy zgłoszeniach będzie potrzebny PESEL pielgrzyma i numer kontaktowy telefonu. Program przewiduje w sobotę Mszę Świętą w Kaliszu, natomiast w niedzielę w Licheniu.
W sobotę 12 maja Akcja Katolicka i osoby chętne będą pielgrzymowały do sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Zgłoszeń należy dokonać do 7 maja.

10. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów, Szkolne Koło Caritas oraz Rada Rodziców zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 6 maja w godzinach od 16 do 19 na placu przy Orliku. Szczegółowe informacje na plakatach.

11. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętej Cecylii, której zelatorką jest Pani Helena Szpytma.

12. Podziękowanie dzieciom za złożone ofiary do wielkopostnych skarbonek. Dzieci uzbierały 361 złotych. Pieniądze zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

13. Dziękujemy mieszkańcom rejonu VII za sprzątanie kościoła w miesiącu kwietniu. Prosimy, aby w miesiącu maju tę posługę na rzecz wspólnoty podjęli mieszkańcy rejonu VIII. W sobotę 12 maja prosimy rodziców klas II, aby przygotowali kościół na uroczystość I Komunii Świętej. Więcej informacji podamy w przyszłą niedzielę.

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje wywiad z Anną Rastawicką, autorką czytanek na maj pt. Maryjne drogi wolności, artykuły o 3 Maja 1916 roku jako o preludium wolności i o wkładzie Polski w dziedzictwo europejskie oraz o książce pt. „Siostra naszego Boga” opowiadającej o Hannie Chrzanowskiej, krakowskiej pielęgniarki, która została wczoraj beatyfikowana w Krakowie. Oprócz tego artykuły o tym, że bez niedzielnych zakupów da się żyć oraz o tym co dalej z obywatelskim projektem „Zatrzymaj Aborcję”.
Tygodnik „Gość Niedzielny” zamieszcza artykuł o nowej polskiej błogosławionej, Hannie Chrzanowskiej, wywiad z amerykańskim propagatorem teologii ciała głoszonej przez św. Jana Pawła II, o chrześcijanach na świecie narażonych na szczególnie solne prześladowania, o roli i potrzebie etyki w życiu gospodarczym. Zachęcamy też do zakupu „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci

15. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:
Patryk Józef Bar, zam. Markowa i Justyna Barbara Siupik, zam. Sietesz – zapowiedź II

Grzegorz Jan Cwynar, zam. Markowa i Klaudia Krystyna Słysz, zam. Zmysłówka, par. Gniewczyna Łańcucka – zapowiedź II

Michał Flejszar, s. Zbigniewa i Agaty, zam. Markowa i Katarzyna Łucja Laska, c. Krzysztofa i Aliny, zam. Tarnawka – zapowiedź I

Kamil Jan Kurasz, s. Jana i Barbary, zam. w Jarosławiu i Katarzyna Karolina Kochmańska, c. Marka i Agaty, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 KWIETNIA 2018 R.

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Otoczmy modlitwą wszystkich kapłanów i Siostry Zakonne, którzy odegrali ważną rolę, a także módlmy się o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

2. W tym tygodniu przeżywać będziemy Kwartalne Dni Modlitw o urodzaje i o Boże błogosławieństwo dla rolników uprawiających rolę. We środę 25 marca po Mszy Świętej wieczornej procesja błagalna w tej intencji wokół kościoła.

3. W tym tygodniu obchodzimy w liturgii:
W poniedziałek – Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika, patrona Polski;
We środę – Święto Świętego Marka Ewangelisty

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godz. 17.30, a po niej Msza Święta. Prosimy o pisanie próśb i podziękowań do Matki Bożej.

5. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na modlitwę w ciszy. O godz. 17.30 wspólny różaniec w intencji powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.

6. W najbliższą niedzielę w naszej parafii rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Wszystkich posiadaczy motocykli wraz z ich rodzinami oraz miłośników motocykli zapraszamy na wspólną modlitwę podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, po której nastąpi poświęcenie pojazdów na parkingu. Na stronie internetowej naszej parafii oraz na stronie Archidiecezji jest zamieszczony plakat oraz wszystkie potrzebne informacje.

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: we wtorek śp. Roberta Paczocha, l. 51 i w piątek śp. Tadeusza Kielar, lat 72. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę, krewnych i przyjaciół będą odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu: za śp. Roberta 15 i za śp. Tadeusza 6.

8. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętego Józefa, której zelatorem jest Pan Andrzej Szpytma.

9. Podziękowanie za złożone ofiary z ubiegłej niedzieli na cele inwestycyjne. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom którzy składają ofiary na tacę oraz tym, którzy regularnie wpłacają na konto parafialne.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje wywiad z Ks. Niepsujem, postulatorem sprawy beatyfikacyjnej Hanny Chrzanowskiej, krakowskiej pielęgniarki, która zostanie beatyfikowana w sobotę 28 kwietnia w Krakowie. Oprócz tego artykuł pt. „Historia, która łączy” o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali i wyprowadzali Żydów z getta.
Tygodnik „Gość Niedzielny” zamieszcza dodatek – Adhortację apostolską papieża Franciszka o świętości w świecie współczesnym. Ponadto artykuł rzucający światło na nieznane strony zbrodni katyńskiej.
Zachęcamy też do zakupu „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci

11. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Paweł Mateusz Pysz, zam. Wysoka i Beata Katarzyna Kud, zam. Markowa – zapowiedź II

Patryk Józef Bar, zam. Markowa i Justyna Barbara Siupik, zam. Sietesz – zapowiedź I

Grzegorz Jan Cwynar, zam. Markowa i Klaudia Krystyna Słysz, zam. Zmysłówka, par. Gniewczyna Łańcucka – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 KWIETNIA 2018 R.

1. Dziś rozpoczyna się X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Zachęcamy do czytania w rodzinach, nade wszystko zaś do życia Słowem Bożym na co dzień. Dzieło Biblijne proponuje, aby w tym Tygodniu Biblijnym przeczytać List do Rzymian.

2. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 15.00 zapraszamy uczestników Kursu przedmałżeńskiego na kolejne spotkanie w Domu Parafialnym.

3. Nadal zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na ołtarzu Matki Bożej Markowskiej są wyłożone deklaracje. W poniedziałek swoje deklaracje złożyło 17 osób z naszej parafii. Zachęcamy następnych odważnych do modlitwy za nienarodzone dzieci. W szczególny sposób zachęcamy małżeństwa, aby wspólnie podjęli to szlachetne dzieło.

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godz. 17.30, a po niej Msza Święta. Prosimy o pisanie próśb i podziękowań do Matki Bożej.

5. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na modlitwę w ciszy. O godz. 17.30 wspólny różaniec w intencji powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.

6. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: w poniedziałek śp. Jana Kud, l. 65 i w piątek śp. Eugenię Inglot, lat 90. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę, krewnych i przyjaciół będą odprawione Msze Święte od uczestników pogrzebu: za śp. Jana 13 i za śp. Eugenię 2.

7. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętego Judy Tadeusza, której zelatorem jest Pan Tadeusz Bytnar.

8. Podziękowanie za złożone ofiary: na Jałmużnę postną, na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu, na ogrzewanie, ofiary złożone podczas adoracji krzyża oraz do puszek na Caritas.
Wpłynęło także podziękowanie od Fundacji Lux Veritatis za ofiary przesłane w miesiącu lutym na Radio Maryja i Telewizję Trwam.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Tygodnik „Niedziela” proponuje interesujące artykuły: o Benedykcie XVI, którego autor nazywa Rzeźbiarzem Bożego Objawienia, o tym, co Polska zawdzięcza Europie, na temat miejsca Boga w życiu ludzi, o wierności małżeńskiej.
Tygodnik „Gość Niedzielny” pisze o męczennikach ostatnich lat we Francji, o najnowszej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka.
Dwumiesięcznik „Miłujcie się” opisuje drogę do nawrócenia ultra ortodoksyjnego rabina Jean-Marie Elie Setbon, piękno kapłaństwa O. Dolindo, ciągle aktualnym ataku na rodzinę

10. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Andrzej Paweł Cwynar, zam. Kęty, parafia Kęty i Agnieszka Hawro, zam. Markowa – zapowiedź II

Janusz Paweł Szewczyk, zam. Markowa i Patrycja Maria Dzień, zam. Gać – zapowiedź II

Piotr Paweł Szpytma, zam. Markowa i Elżbieta Szpytma, zam. Markowa – zapowiedź II

Paweł Mateusz Pysz, zam. Wysoka i Beata Katarzyna Kud, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCY – 8 KWIETNIA 2018 R.

1. Obchodzimy dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wszystkich do kościoła na godzinę 15.00, aby wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie poprzez odmówienie Koronki w Godzinie Miłosierdzia. Po nabożeństwie będą zmiany tajemnic różańcowych.
Inspiracją dla ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, który powiedział do S. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).
Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził Święto Miłosierdzia Bożego dla wszystkich diecezji w Polsce, zaś w dniu kanonizacji s. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. Papież ogłosił święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.
Zachęcamy do częstego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że za jej pobożne odmówienie w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Chorzy mogą zyskać odpust zupełny odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w domu.

2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jak było ogłaszane, dziś po Mszy Świętej będzie organizowana zbiórka do puszek na rzecz potrzebujących, którym pomaga Caritas Polska.

3. W poniedziałek, 9 kwietnia obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną z dnia 25 marca z racji na Wielki Tydzień. Jest to dzień Świętości Życia. Modlić będziemy się w tym dniu o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Pełna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki.
Zobowiązania osoby adoptującej to: odmówienie codziennie 1 dziesiątka różańca, modlitwy za adoptowane duchowo dziecko oraz dobrowolne postanowienie.
4. We wtorek, 10 kwietnia, przypada 10 rocznica śmierci Księdza Prałata Stanisława Lei. Zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną podczas której modlić się będziemy o spokój jego duszy..
Po Mszy Świętej Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.

5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godz. 17.30 a po niej Msza Święta. Prosimy o pisanie próśb i podziękowań do Matki Bożej.

6. We czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i czas na modlitwę w ciszy. O godz. 17.30 wspólny różaniec w intencji powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.

7. W tym tygodniu, w piątek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Marię Homa, lat 86. Oprócz Mszy Świętych zamówionych przez rodzinę, krewnych i przyjaciół będzie odprawionych 4 Msze Święte od uczestników pogrzebu.

8. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Świętego Antoniego, której zelatorem jest Pan Zbigniew Bar.

9. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Andrzej Paweł Cwynar, zam. Kęty, parafia Kęty i Agnieszka Hawro, zam. Markowa – zapowiedź I

Janusz Paweł Szewczyk, zam. Markowa i Patrycja Maria Dzień, zam. Gać – zapowiedź I

Piotr Paweł Szpytma, zam. Markowa i Elżbieta Szpytma, zam. Markowa – zapowiedź I

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2 KWIETNIA 2018 R.

1. Trwa tak zwany biały tydzień – oktawa Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa. Oktawa zakończy się w najbliższą niedzielę, kiedy to obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2. Dziś wspominamy 13 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Panu Bogu za tego świętego Papieża i upraszajmy potrzebne nam łaski za jego wstawiennictwem.

3. Trwa Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy każdego dnia od wtorku do soboty na Mszę Świętą wieczorną o godzinie 18.00, a bezpośrednio po jej zakończeniu na Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawianą przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Markowskiej o godz. 17.30 a po niej Msza Święta. Prosimy o pisanie próśb i podziękowań do Matki Bożej.
Po Mszy Świętej wieczornej będzie zbiórka dla wszystkich ministrantów, celem przygotowania asysty na Mszę Świętą z Bierzmowaniem. Obecność obowiązkowa.

5. W najbliższą niedzielę, w Święto Miłosierdzia Bożego, młodzież klas III Gimnazjum otrzyma, podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00, Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej z rąk Księdza Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika.
Młodzież zapraszamy każdego dnia, począwszy od wtorku, na Mszę Świętą o godzinie 18.00 i na Nowennę, a po ich zakończeniu na próby przed Bierzmowaniem.
My wszyscy, jako wspólnota parafialna, towarzyszmy tym młodym naszą modlitwą poprzez wspólnie odmawiany różaniec w ich intencji codziennie przed Mszą Świętą o godz. 17.30, poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej i nowennie do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do tej modlitwy szczególnie rodziców kandydatów do Bierzmowania oraz tych wszystkich, którzy adoptowali duchowo jednego kandydata.
Od czwartku do soboty będziemy przeżywać triduum przed Bierzmowaniem.

6. W Niedzielę Miłosierdzia, zapraszamy na godzinę 15.00, aby wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie poprzez odmówienie Koronki w Godzinie Miłosierdzia. Po nabożeństwie będą zmiany tajemnic różańcowych.

7. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca. Ponieważ w tym tygodniu będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie po Mszy Świętej wieczornej więc we czwartek nie będzie wystawienia przed Mszą Świętą.
Możliwość skorzystania ze spowiedzi, szczególnie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania i świadków (jeśli jest taka potrzeba) codziennie pół godziny przed Mszą Święta oraz podczas Mszy Świętej zarówno rano jak i wieczorem.
Spowiedź dla kandydatów do Bierzmowania w sobotę od godz. 17.00.

8. We czwartek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie rodziców klas III w Domu Parafialnym.

9. Zwyczajem lat poprzednich, w sobotę o godzinie 9.00 zapraszamy kandydatów do Bierzmowania oraz ich rodziców do gruntownego posprzątania kościoła oraz obejścia przy kościele. Prosimy przynieść ze sobą to co może być przydatne do sprzątania wewnątrz świątyni i na zewnątrz: mopy i wiadra, miotły, ścierki do ścierania kurzu itp.

10. W sobotę 7.04 członkowie Akcji Katolickiej będą przeżywać Wiosenny Dzień Skupienia w Dąbrówkach k. Łańcuta. Początek spotkania o godz. 10.00.

11. W tym tygodniu, w Wielki Czwartek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Władysława Ziobrowskiego, l. 74. Ponieważ przepisy liturgiczne nie pozwalają na odprawienie w tym dniu innych Mszy Świętych niż wieczorna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, dlatego zostały tylko odprawione obrzędy pogrzebowe. Msza Święta za śp. Władysława zostanie odprawiona w najbliższy czwartek o godz.18.

12. Modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadzi Róża Różańcowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego, której zelatorem jest Pan Stanisław Szpytma.

13. Dziękujemy mieszkańcom rejonu VI za posługę sprzątania kościoła w miesiącu marcu. Razem sprzątało 44 osób. W miesiącu kwietniu prosimy o podjęcie tej posługi mieszkańców rejonu VII, począwszy od soboty 14.04.

14. W przyszłą niedzielę – w Niedzielę Miłosierdzia – zbiórka do puszek, aby wesprzeć działalność Caritas Polska. W związku z tym składka inwestycyjna będzie w niedzielę 15.04.2018 roku.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA – 25 MARCA 2018 R.

1. Zapraszamy dziś na ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godzinie 15.00 a po nim Msza Święta. Dziękujemy Księdzu Damianowi za wygłoszenie tegorocznych rozważań.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia, którego zwieńczeniem jest Święte Triduum Paschalne.

2. W związku ze zmianą czasu, począwszy od poniedziałku Msze Święte wieczorne będą odprawiane o godzinie 18.00.

3. W poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej w kościele spotkanie młodzieży z RAM-u i KSM-u. Obecność obowiązkowa.

4. We środę po Mszy Świętej wieczornej w kościele spotkanie wszystkich ministrantów. Obecność obowiązkowa.

5. WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚWIĘTA O GODZINIE 18.00
Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której wspominamy wydarzenia z Wieczernika, czyli ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Na zakończenie Mszy Świętej Ciało Chrystusa zostanie przeniesione do Ciemnicy. Tam wierni uczniowie czuwają wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania.
W naszym kościele będzie można adorować Jezusa do godziny 23.00.

6. WIELKI PIĄTEK LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZINIE 18.00
Od godziny 7.00 będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w ciemnicy aż do wieczornej Liturgii Męki Pańskiej.
O godzinie 15.00, w godzinie miłosierdzia, zapraszamy, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpocząć Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 17.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po której rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Obrzędów Komunii Świętej.
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem, po czym odśpiewamy wszystkie części Gorzkich Żali.
Zachęcamy do adorowania Jezusa złożonego w grobie aż do godziny 23.00.
Od wielkiego Piątku wieczora i przez cały dzień Wielkiej Soboty przychodzimy by adorować i ucałować krzyż. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na konserwację zabytków w Ziemi Świętej.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tj. wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożywanie posiłków w ograniczonej ilości. Zachęcamy wszystkich do podjęcia tej ofiary w duchu pokuty.

7. WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA O GODZINIE 19.00
Adoracja Jezusa złożonego w grobie od godziny 7.00 do godziny 18.30.
W godzinach przedpołudniowych poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny według następującego porządku: w kościele o każdej pełnej godzinie: 9, 10, 11, 12. Do Markowej Dolnej i do Markowej Górnej o godzinie 9.00 pojedzie równolegle 2 kapłanów.
O godzinie 15.00 zapraszamy, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w drugim dniu Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 19.00 zapraszamy na Wigilię Paschalną, która wprowadza nas w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę przynieść ze sobą świece, abyśmy mogli trwać w czuwaniu z zapalonymi pochodniami.
Po Wigilii Paschalnej nie będzie już adoracji, gdyż Chrystus już zmartwychwstał a także trzeba mieć czas na przygotowanie świątyni do Świąt Wielkanocnych.

8. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Procesja rezurekcyjna o godzinie 6.00 a po niej uroczysta Msza Święta.
Bardzo prosimy, aby już od jutra przygotować chorągwie i przepiękne feretrony i nieść je w procesji.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte o godzinie 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.00.

9. W tym tygodniu, we czwartek pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Stefanię Rewer, l. 89. Oprócz intencji zamówionych przez rodzinę, przyjaciół i znajomych będzie odprawionych 9 Mszy Świętych od uczestników pogrzebu.

10. Czas Wielkiego Tygodnia jest czasem stosownym do wyciszenia się i do szukania możliwości by być blisko Pana, także poprzez lekturę prasy katolickiej czy dobrej książki religijnej.
Proponujemy książkę „Markowskie bociany”, o której mówiła u nas jej autorka S. Maria Szulikowska.

11. Zapowiedzi przedślubne:
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Michał Dawid Bar, zam. Markow i Sabina Wanda Romankiewicz, zam. Brody, parafia Izdebnik – zapowiedź II

Bartłomiej Jan Wojciechowski, zam. Markowa i Andzelika Szawan, zam. Markowa – zapowiedź II

Bartosz Ząbroń, zam. Markowa i Sylwia Babiarz, zam. Łańcut, parafia pw. Św. Józefa Łańcut Podzwierzyniec – zapowiedź II