Intencje mszalne

Intencje mszalne 25.03.2019 –31.03.2019
PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Maria SADLEJA
18:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) O Boże błog. i opiekę Maryi w tajemnicy Zwiastowania dla rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego
3) + Paweł KIELAR – od Dariusza Balawejder z rodziną (poza parafią)
4) + Józef LONC – od Teresy i Stanisława Flejszar (poza parafią)
5) +Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
6) + Irena KRUZ – od rodziny Kozub z Wysokiej i Jasła (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Paweł KIELAR – od matki chrzestnej z rodziną
18:00 1) +Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Teofil STANO – od bratanka Piotra z rodziną
3) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4) + Józef LONC – od Jadwigi i Kazimierza Szylar (poza parafią)
5) + Irena KRUZ – od rodziny Hart i Talpińskich z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Czesława CWYNAR – od córki Teresy z mężem
18:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Stanisława i Stanisław Hawro w 4 rocz. śm.
3) + Józef LONC – od pracowników Spółdzielni Wielobranżowej (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Paweł KIELAR – od Adama Balawejder z rodziną(poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Czesława CWYNAR – od córki Marii z rodziną
18:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Irena KRAUZ – od uczestników pogrzebu
3) + Józef LONC – od Małgorzaty i Andrzeja Hawro (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Paweł KIELAR – od Justyny i Łukasza Pelc z rodziną (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Czesława CWYNAR – od Heleny i Janusza Hawro
18:00 1) O Boże błog. i opiekę Maryi w tajemnicy Zwiastowania dla członków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i ich rodzin
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. (poza parafią ks. Damian)
3) +Józef LONC – od rodziny Lonc i Szylar (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Paweł KIELAR – od Małgorzaty i Marcina Trzyna z rodziną (poza parafią)
i
SOBOTA
7:00 1) + Eugeniusz NIEMCZAK
2) + Edward KIELAR – greg.zakończenie
18:00 1) + Stanisław i Katarzyna KUD
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. zakończenie(poza parafią ks. Damian)
3) +Józef LONC – od rodziny Kątnik (poza parafią)
4) + Paweł KIELAR – od Renaty Dzień rodziną (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 + Antoni KUŹNIAR w 6 rocz. śm.
9:00 1) + Stanisława, Zbigniew i Andrzej BALAWEJDER
2) + Józef LONC – od rodziny Bąk i Ząbroń (poza parafią)
11:00 1) za parafian
2) + Franciszek KLUZ
15:00 + Paweł KIELAR – od brata Roberta z rodziną

 

Intencje mszalne 18.03.2019 –24.03.2019
PONIEDZIAŁEK
9:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Józef, Irena, Piotr KRAUZ
3) + Stanisław i Antonina KIELAR
18:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Stanisław CYRAN w 18 rocz. śm.
3) + +Irena KRAUZ – od Kozubów oraz Kaczorów z Wysokiej i Jasła (poza parafią)
4) + Józef LONC – od rodziny Kielar i Zawora (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od rodz. Sadleja i Balawejder (poza parafią)

WTOREK
9:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. (poza parafią ks. Damian)
18:00 1) + Józef STYŚ
2) W intencji Dawida z okazji 18 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i dary Ducha św. opiekę Matki Bożej na dorosłe życie.
3) + Stanisław SZPYTMA – od Jerzego Szpytmy z rodziną
4) +Irena KRAUZ – od sióstr Michalitek z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)
5) + Józef LONC – od rodziny Gargał z Białobok(poza parafią)
6) + Helena BURAS – od Tomasza i Sylwii Sadleja (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Józef SADLEJA
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. (poza parafią ks. Damian)
18:00 1)+ Edward KIELAR – greg.
2) + Józef, Aniela i Jan KRAUZ
3) + Józef LONC – od rodziny Delimat (poza parafią)
4) + Helena BURAS – od Czesławy i Jana Kud (poza parafią)

CZWARTEK 7:00 1) + Józef i Franciszka PUCHAŁA
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. (poza parafią ks. Damian)
18:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Teofil STANO – od bratanicy Marii z rodziną
3) + Paweł KIELAR – od rodziny Puchała (poza parafią)
4) + Józef LONC – od rodziny Reizer (poza parafią)
5) + Helena BURAS –od Małgorzaty Machniak z rodziną (poza parafią)

PIĄTEK 7:00 1) + Irena KRAUZ
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
18:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) O Boże błog. i potrzebne łaski opiekę Matki Bożej Markowskiej dla Macieja z okazji 18 rocz. urodzin na dalsze lata dorosłego życia – intencja od babci i dziadzia
3) +Józef LONC – od rodziny Matuszewskich (poza parafią)
4) + Helena BURAS – od rodziny Bytnar (poza parafią)
i
SOBOTA 7:00 1) + Stanisław SZPYTMA – od brata Andrzeja z rodziną
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
18:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Teofil STANO – od bratanicy Renaty z rodziną
3) +Józef LONC – od Renaty i Grzegorza Wrona z rodziną (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 Józef i Czesława INGLOT
9:00 1) za parafian
2) + Edward KIELAR – greg.
3 ) +Józef LONC – od rodziny Małeckich (poza parafią)
4) + Paweł KIELAR – od koleżanek i kolegów brata Krzysztofa(poza parafią)
11:00 + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
15:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Magdaleny

 

Intencje mszalne 11.03.2019 –17.03.2019
PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Helena LONC 7 rocz. śm.
2) + Maria SZPYTMA – 25 rocz. śm.
3) + +Irena KRAUZ – od Renaty Zamorskiej z rodziną (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu(poza parafią)
5) + Helena BURAS – od rodz. Fugiel i Szpytma (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) Dziękczynna w int. Panu Bogu wiadomej
2) + Teofil HEJMEJ – od siostrzenicy Krystyny
3) +Irena KRAUZ – od rodzin Złotków i Ziobrów (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od Aleksandra i Bernadety Rewer (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1)+ Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Helena i Bronisław HOMA
2) + Siostra Helena KOWAL
3) +Irena KRAUZ – od rodz. Basamania z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)
4) + Maria SZYLAR – od Barbary z rodziną (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od Zuzanny i Dariusza BĄK z rodz. (poza parafią)

CZWARTEK 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Maria, Anna, Eugenia, Ludwik KIELAR
2) + Teofil STANO – od bratanicy Doroty z rodziną
3) + +Irena KRAUZ – od Marii i Antoniego LONC (poza parafią)
4) + Maria SZYLAR – od Zofii Skrobacz (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od rodz. Homa (poza parafią)

PIĄTEK 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Stanisława i Wojciech KIELAR
2) + Teofil STANO – od bratanicy Haliny z rodz.
3) +Irena KRAUZ – od Agaty i Andrzeja Pałys z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)
4) +Józef LONC – od Stanisława CWYNAR z rodz. (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od Jaonny Bytnar z rodziną (poza parafią)

SOBOTA 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Kazimierz CYRAN i Stanisław
18:00 1) + Michał i Zofia KUŹNIAR
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
3) +Irena KRAUZ – od rodz. Żarnowskich (poza parafią)
4) +Józef LONC – od Radosława Zająca z rodz. (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 1) za parafian
2)+ Edward KIELAR – greg.
9:00 1) + Zofia SZYLAR
2) + Zofia i Zbigniew DZWIERZYŃSKI
3) +Irena KRAUZ – od rodz. Dawidowicz (poza parafią)
4 ) +Józef LONC – od rodz. Jakielaszek i Magryś (poza parafią)
11:00 + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
15:00 + Stefania i Jan HOMA

 

Intencje mszalne 4.03.2019 –10.03.2019
PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Tadeusz BLAJER – od żony Zofii
3) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Kazimierz BAR
2) + Kazimierz LENAR – z racji imienin
3) + Stanisław SZPYMA – od siostrzenicy Justyny z rodziną
4) +Irena KRAUZ – od Stowarzyszenia Rodzin Kato. z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)
5) + Stanisław SZPYTMA – od sąsiadki Zofii Flejszar i Katarzyny Lenar (poza parafią)
6) + Helena BURAS – od Anny i Tomasza Gwizdak (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1)+ Jan ULMA 3 rocz. śm. – od żony z rodziną
2) + Kazimierz NAWOJSKI – od córki Agnieszki
3) + Stanisław SZPYMA – od siostrzenicy Justyny z rodziną
4) +Irena KRAUZ – od Stowarzyszenia Rodzin Kato. z Wysokiej Strzyżowskiej (poza parafią)
5) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
6) + Helena BURAS – od Katarzyny i Romana Kogut (poza parafią)

ŚRODA
7:00 + Edward KIELAR – greg.
10:00 + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Zofia RUSINEK w 11 rocz. śm.
2) + Aniela, Franciszek, Kazimierz KLUZ
3) +Irena KRAUZ – od Zbigniewa Kielar z rodziną(poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od koleżanki Marii Dytko z mężem (poza parafią)

CZWARTEK 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
3) + Stanisław SZPYTMA – od synów Andrzeja i Tomasza
17:00 1) + Magdalena, Antoni, Franciszek
2) + Teofil STANO – od chrześnicy
3) + Czesława CWYNAR – od męża
3) +Irena KRAUZ – od Alicji i Zbigniewa Krok (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od sąsiadki Eugenii Bytnar(poza parafią)

PIĄTEK 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
3) + Stanisław SZPYTMA – od siostrzenicy Reginy z rodziną
17:00 1) O łaskę zdrowia dla Joanny i Boże błog. w rodzinie
2) + Józef LONC – od Tomasza Inglot z rodziną
3) +Irena KRAUZ – od Danuty Szpytma i Haliny Nizioł z synem (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
5) + Helena BURAS – od rodziny Hawer z Przeworska (poza parafią)

SOBOTA 7:00 1) + Edward KIELAR – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Władysława i Antoni
2) + Tadeusz CWYNAR – 1 rocz. śm.
3) +Irena KRAUZ – od rodziny Kwolek (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 + Edward KIELAR – greg.
9:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Radosław HAWRO – 1 rocz. śm.
3) +Irena KRAUZ – od Bożeny Kruczek (poza parafią)
4 ) + Stanisław SZPYTMA – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
11:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała z okazji 18 rocz. urodzin i opiekę Matki Bożej
15:00 za parafian

 

Intencje mszalne 25.02.2019 –3.03.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) O dar zdrowia i szczęśliwą operacje dla Czesławy
2) + Józef LONC – od wnuczki Marii i Aleksandry
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Zofia i Jan NOSEK – od córki Barbary z rodziną
3) +Kazimiera KUD – od rodziny GWIZDAK (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od rodziny Bawor z Dębowa (poza parafią)
5) + Zofia i Jan KURZAWA (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Stanisław SZPYTMA – od chrześniaka Adama z żoną
2) + Paweł KIELAR – od mamy z braćmi
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Józef LONC – od Sabiny, Piotra, Wojciecha i Joanny
3) + Kazimiera KUD – od druhów OSP Markowa (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od Adama z rodziną (poza parafią)
5) + Zofia i Jan KURZAWA (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Stanisław SZPYTMA – od siostry Ireny z rodziną
2) + Józef LONC – od siostry Haliny z mężem i rodziną
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) O zdrowie i dobre wyniki dla osoby Panu Bogu wiadomej
3) + Kazimiera KUD – od rodziny Hawro (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od Adama Kluza z rodziną (poza parafią)
5) O zdrowie i Boże błog. dla Wioletty i Abrahama (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Stanisław SZPYTMA – od żony Marii
17:00 1) O Boże błog. i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Romana z dniu imienin
2) + Jan JAKIELASZEK – greg.
3) + Józef LONC – od rodziny Niemczak
4) + Kazimiera KUD – od rodz. Kud z Przeworska (poza parafią)
5) + Stanisław SZPYTMA – od Elżbiety i Zbigniewa Bar(poza parafią)
6) O zdrowie i Boże błog. dla Wioletty i Abrahama (poza parafią)

PIĄTEK 7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg. rozpoczęcie
3) + Józef LONC – od Michała Zając
17:00 1) + Edward KIELAR – greg. rozpoczęcie
2) + Kazimiera KUD – od Jerzego Kud z rodziną (poza parafią)
3) + Stanisław SZPYTMA – od córki Beaty z rodziną (poza parafią)
4) + Helena BURAS – od Anny i Piotra DYRDA i współpracowników firmy Merkury (poza parafią)

SOBOTA 7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg. zakończenie
2) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
17:00 1) + Edward KIELAR – greg.

2) + Józef LONC – od rodziny Fugiel

3) + Irena KRAUZ – od Danuty Włodyki z Rzeszowa (poza parafią)

4)+ Stanisław SZPYTMA – od rodziny Balawejder poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 + Ks. Jan STANISZ
9:00 1) + Władysław ZIOBROWSKI – greg.
2) + Irena KRAUZ – od rodz. Bachta (poza parafią)
3) + Stanisław SZPYTMA – od rodziny Kluz(poza parafią)
11:00 1) za parafian
2) + Edward KIELAR – greg.
15:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

 

Intencje mszalne 18.02.2019 – 24.02.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Józef LONC – od sąsiadów Cwynar i Kucha
3) + Irena KRAUZ – od uczestników pogrzebu
17:00 1) + Józef ZAJĄC w 1 rocz. śm.
2)+ Katarzyna SZYLAR – od rodz. Biały z Chrzanowa (poza parafią)
3) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4) + Kazimiera KUD – od Zofii Dyrkacz z Sieteszy(poza parafią)
5) + Stanisław SZPYTMA – wnuczki Pauliny z rodziną(poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Józef LONC – od Spółdzielni Pracy w Markowej
17:00 1) + Michał i Katarzyna OLBRYCHT
2) + Helena BURAS – od koleżanek i kolegów z SP (poza parafią)
3) + Kaziemiera KUD – od Haliny Inglot z rodziną(poza parafią)
4) + Katarzyna SZYLAR – od sąsiadów Bar (poza parafią)
5) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
6) + Stanisław SZPYTMA – od koleżanek Beaty z Gopsu(poza parafią)
7) + Maria SZYLAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

ŚRODA
7:00 + Jan JAKIELASZEK – greg.
17:00 1) za zmarłych rodziców
2) + Teresa BALAWEJDER – w 1 rocz. śm.
3) + Helena BURAS – od koleżanek i kolegów z SP (poza parafią)
4) + Katarzyna SZYLAR (poza parafią)
5) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
6) + Kazimiera KUD – od rodz. Krok (poza parafią)
7) + Stanisław SZPYTMA – od Celiny i Stanisława Balawejder z rodziną(poza parafią)
8) + Maria SZYLAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Józef LONC – od córki Elżbiety z mężem
17:00 1) + Kazimierz KIELAR
2) + Helena BURAS – od koleżanek i kolegów z SP (poza parafią)
3) + Katarzyna SZYLAR – od Agaty i Tomasza Cyran (poza parafią)
4) + Kazimiera KUD – od Strażaków i pracowników Komendy Powiatowej OSP w Łańcucie(poza parafią)
5) + Stanisław SZPYTMA – od UG Markowa (poza parafią)
6) + Maria SZYLAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Stanisław SZPYTMA – od rodziny Magryś
17:00 1) + Józef LONC – od syna z rodziną
2) + Helena BURAS – od Elżbiety Kołomyja (poza parafią)
3) + Katarzyna SZYLAR – od rodziny Biały z Gliwic (poza parafią)
4)+ Kazimiera KUD – od Ryszarda Szpunar z rodziną (poza parafią)

5) + Stanisław SZPYTMA – od sąsiadów Zając i Uryniak (poza parafią)
6) + Maria SZYLAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Józef LONC – od wnuczki Magdaleny z rodziną
17:00 1) + Teresa KUD – 1 rocz. śm. od przyjaciół i córki Doroty

2) + Irena KRAUZ – od uczestników pogrzebu

3) + Kazimiera KUD – od rodziny Kielar (poza parafią)

4)+ Katarzyna SZYLAR – od Jadwigi Bar z rodziną (poza parafią)
6) + Stanisław SZPYTMA – od Renaty i Bogdana (poza parafią)

NIEDZIELA
7:00 + Zofia, Józef i Edward KLUZ
9:00 1)+ Jan JAKIELASZEK – greg.
2) za parafian
3) + Kazimiera KUD – od Marii Hawro (poza parafią)
4) + Stanisław SZPYTMA – od chrześnicy Urszuli Kryszewskiej z rodziną(poza parafią)
11:00 + Anna w 25 rocz. śm. oraz o Boże błog .i potrzebne łaski dla Dawida
15:00 + Helena BURAS – od rodz. Mikołów i Gawronów z Rzeszowa

 

Intencje mszalne 11.02.2019 – 17.02.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Maciej OLBRYCHT
2) W intencji chorych z naszej parafii i przebywających w domach opieki
17:00 1)+ Marian CWYNAR w 1 rocz. śm.
2) + Jan JAKIELASZEK – greg. (poza parafią)
3)+ Katarzyna SZYLAR – od Lidii i Zbyszka (poza parafią)

4) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Antoni KIELAR – 10 rocz. śm.
17:00 1) + Jan SZYLAR
2) + Maria SZYLAR – od pracowników UG Markowa
3) + Irena KRAUZ – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4) + Katarzyna SZYLAR – od Zdzisława i Marii Lenar (poza parafią)
5) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

ŚRODA
7:00 + Józef i Maria ZARÓWNY
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) W 40 rocz. urodzin Grzegorza z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski
3) O Boże blog. i potrzebne łaski dla Dyrygenta i członków chóru parafialnego CANTUS DEO oraz o potrzebne łaski dla ich rodzin

4) + Katarzyna SZYLAR – od Józefa Kilian z rodziną (poza parafią)

5) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

6) + Irena KRAUZ – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 + Zofia SZPYTMA
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.

2) + Genowefa, Jan, Stanisław SAŁÓWKA

3) + Irena KRAUZ – od Józefa Pałys z Wysokiej Strzyżowskiej

4) + Katarzyna SZYLAR – od wychowawczyni z edukacji wczesnoszkolnej (poza parafią)

5) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

6) + Stanisław SZPYTMA – od Zofii Krzysztyniak (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 + Eugenia JANICKA w 5 rocz. śm. + Franciszek JANICKI
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Maria SZYLAR – od rodziny SOWA
3) + Irena KRAUZ – od rodz. Puchała
4)+ Katarzyna SZYLAR – od Michała i Marii (poza parafią)

5) + Kazimiera KUD – od Bernadety Paczocha z rodziną (poza parafią)

6) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

7) + Stanisław SZPYTMA – od Danuty Piątek z rodziną (poza parafią)

SOBOTA
7:00 O światło Ducha św. dla sióstr na czas Kapituły Prowincji Tarnowskiej
17:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.

2) + Józef LONC – od córki Elżbiety z mężem

3) + Maria SZYLAR – od rodziny Sagan

4) + Kazimiera KUD – od sąsiadów Tonia (poza parafią)

5)+ Katarzyna SZYLAR – od kolegów z firmy TB Logistic (poza parafią)

6) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

7) + Stanisław SZPYTMA – od rodziny Bukał (poza parafią)

NIEDZIELA
7:00 1) za parafian
2) + Ks. Jan STANISZ
9:00 1) + Helena CYRAN w 14 rocz. śm. – od mamy
2) + Katarzyna SZYLAR – od rodziny Ulma (poza parafią)
3) + Kazimiera KUD – od Czesławy Cwynar (poza parafią)
4) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
11:00 1) + Maria FLEJSZAR
2) + Józef LONC – od koleżanek i kolegów z klubu Seniora
15:00 + Jan JAKIELASZEK – greg.

 

 

Intencje mszalne 4.02.2019 – 10.02.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Stanisław CWYNAR, Kazimierz
17:00 1) + Jacek KŁECZEK
2) + Kazimiera KUD – od członkiń róży
3)+ Katarzyna SZYLAR – od Zbigniewa Inglot z rodziną (poza parafią)
4) + Anna KOŚCIÓW – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Maria SZYLAR – od rodziny Kuźniar
3) + Maria ULMA – od chrześniaka Grzegorza z rodziną
17:00 1) + Janusz ZARÓWNY
2) + Katarzyna SZYLAR – od Magdaleny Hawro (poza parafią)
3) + Anna KOŚCIÓW – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

ŚRODA ODPUST KU CZCI ŚW. DOROTY
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Bronisław i Zofia BALAWEJDER
11.00 1) + Maria ULMA – od rodziny Bartman
2) + Dorota i Franciszek BĄCAL
18:00 1) za parafian
2) + Maria i Wojciech INGLOT
3) + Maria SZYLAR – od urzędu Gminy Markowa
4) + Anna KOŚCIÓW – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Maria SZYLAR – od rodziny z Sieteszy
17:00 1) + Maria i Zdzisław BALA

2) + Janusz LONC – int. od mamy

3) + Katarzyna SZYLAR – od rodziny z Jaworzna (poza parafią)
4) + Anna KOŚCIÓW – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) +Maria SZYLAR – od GOPS Markowa
17:00 1) + Albina i Kazimierz OWSIAK
2) + Zofia CYRAN – od rodz. Krzyżak (poza parafią)
3)+ Katarzyna SZYLAR – od sąsiadów Kluz (poza parafią)
4) + Anna KOŚCIÓW – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Maria SZYLAR – od syna Wacława z rodziną
17:00 1) + Józef KUŹNIAR w 7 rocz. śm.
2) + Kazimiera KUD – od członkiń róży
3)+ Katarzyna SZYLAR – od Pawła Inglot (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 + Edward FLEJSZAR – 1 rocz. śm.
9:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) + Maria SZYLAR – od rodziny Leńczyk
3)+ Katarzyna SZYLAR – od Grzegorza Kud z rodziną (poza parafią)
4) + Tadeusz CWYNAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
11:00 + Andrzej i Zuzanna FLEJSZAR
15:00 za parafian

 

Intencje mszalne 28.01.2019 – 3.02.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Zygmunt BIELEŃ – od pracowników Transprzęt
2) + Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
3) + Stanisław SZPYTMA – od wnuka Kamila
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) +Katarzyna SZYLAR – od siostry Karoliny
3)+ Zofia CYRAN – od brata Edwarda Kielar z rodziną (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
3) + Stanisław SZPYTMA – od teściów z Lipnika
17:00 1) + Tadeusz BAR
2) + Eugenia SZYLAR – 2 rocz. śm.
3) + Katarzyna SZYLAR – od Judyty i Bartłomieja Kochmańskich (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od brata Edwarda Kielar z rodziną (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Jan KUD – zakończenie greg.
2) + Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
3) + Stanisław SZPYTMA – od żony
18:00 1) + Jan SZPYTMA – 7 rocz. śm.
2) + Kazimierz KIELAR – 30 dni po śmierci od kuzynek
3) + Katarzyna SZYLAR – od Elżbiety Kochmańskiej (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od brata Edwarda Kielar z rodziną (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
2) + Stanisław SZPYTMA – od córki Bogusławy z rodziną
3) + Kazimiera KUD – od Haliny i Józefa Szpytma
17:00 1) + Franciszek SZYLAR – rocz. śm.

2) + Katarzyna SZYLAR – od kuzyna Pawła z żoną Moniką (poza parafią)
3)+ Zofia CYRAN – od brata Edwarda Kielar z rodziną (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – rozpoczęcie greg.
2) +Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
3) Wynagradzająca grzechy i zniewagi wyrządzone NSPJ
17:00 1) + Stanisław SZPYTMA – od syna Waldemara z żoną
2) + Katarzyna SZYLAR – od kuzyna Pawła z żoną Moniką (poza parafią)
3)+ Zofia CYRAN – od pracowników przedszkola nr 1 w Markowej (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2) Wynagradzająca grzechy i zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu NMP
10:00 1) + Maria ULMA – od koleżanek i kolegów z pracy
2) + Katarzyna SZYLAR – od Bernadety Kielar z rodziną(poza parafią)
17:00 + Stanisław SZPYTMA – od syna Dariusza z rodziną
NIEDZIELA
7:00 1) + Jan JAKIELASZEK – greg.
2)+ Katarzyna SZYLAR – od Anny i Michała KUD (poza parafią)
9:00 + Antoni NIEMCZAK
11:00 1) za parafian
2) + Stanisław SZPYTMA – od brata Władysława z rodziną
15:00 + Aniela i Marian HAWRO

 

Intencje mszalne 21.01.2019 – 27.01.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Irena KRAUZ – od koła gospodyń wiejskich z Wysokiej Strzyżowskiej
2) + Anna Kosciów – od uczestników pogrzebu
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) +Katarzyna SZYLAR – od koleżanek i kolegów z pracy teścia
3)+ Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od rodziny Bester z Kosiny (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Irena KRAUZ – od siostry Barbary Niemczak
2) + Anna Kosciów – od uczestników pogrzebu
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od sąsiadów Szpytma i Paczocha
3) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od Zofii i Lucyny z rodziną z Wysokiej (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Irena KRAUZ – od wnuczki Justyny z rodziną
2) +Stanisław SZPYTMA – od Rady Gminy Markowa
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od sąsiadów z Weryni
3) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od rodziny Dziedzic (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Kazimiera KUD – od wnuków Marka i Moniki z mężem
17:00 1) + Roman SZPYTMA

2) + Zygmunt BIELEŃ – od koleżanek i kolegów brata Andrzeja

3) + Albina FLEJSZAR – od rodziny Bar i Czechowicz (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od rodziny Kadolf (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Maria GRAD – 5 rocz. śm.
17:00 1) + Stefania BALAWEJDER
2) + Maria ULMA – od chrześniaka Mateusza
3) + Albina FLEJSZAR – od rodziny Rejman (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od rodzin synowej (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) +Kazimiera KUD – od sąsiada Adama z rodziną
17:00 1) + Irena KRAUZ – od Danuty z rodziną
2) + Maria ULMA – od sąsiadów Ulman
3) + Albina FLEJSZAR – od pracowników oddziału dziennego psychiatrycznego (poza parafią)
4)+ Zofia CYRAN – od sąsiadów Szpytma (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2)+ Zofia CYRAN – od Romana (poza parafią)
9:00 1) za parafian
2) + Edward INGLOT w 3 rocz. sm.
11:00 + Jerzy, Maria, Józef FLEJSZAR
15:00 + Teresa KUD – od przyjaciół i córki Doroty

 

Intencje mszalne 14.01.2019 – 20.01.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od Anny Nycz z rodziną
3) + Anna Kosciów – od bratanicy Joanny z rodziną
17:00 1) + Edward OGRYZEK
2)+ Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zofia GRAD – 35 rocz. śm.
3) + Zygmunt BIELEŃ – od chrzestnej Małgorzaty
17:00 1) +Kazimierz NAWOJSKI – 6 rocz. śm.
2) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od Barbary z rodziną Tejchman
3) + Anna KOŚCIÓW – od bratanicy Małgorzaty z rodziną
17:00 1) + Irena KRAUZ – od róży różańcowej św. Rity
2) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od rodziny Kielar i Szymkiewicz
3) + Anna KOŚCIÓW – od rodziny Sałówka
17:00 1) + Irena KRAUZ – od wnuka Darka z rodziną

2) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zygmunt BIELEŃ – od koleżanek z firmy Plon i Szkółki roślin ozdobnych w Markowej
3) + Anna KOŚCIÓW – od Heleny Kud
17:00 1) + Irena KRAUZ – od sąsiadów Dźwierzyńskich
2) + Kazimiera KUD – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Jan KUD – greg
2) + Zygmunt BIELEŃ – od rodziny Kielar
3) + Irena KRAUZ – od Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
17:00 + Maria i Marcin WYCZARSCY
NIEDZIELA
7:00 1) + Jan KUD – greg.
2) za parafian
9:00 + Jan KOCHMAŃSKI
11:00 + Jerzy FUGIEL – 10 rocz. śm.
15:00 + Stanisław BAR – 5 rocz. śm.

 

Intencje mszalne 7.01.2019 – 13.01.2019

PONIEDZIAŁEK
7:00 1) Wynagradzająca za otrzymane łaski
2) O Boże błog. dla Wioletty i Abrahama przez wstawiennictwo Sług. Bożych rodziny Ulmów
3) + Zygmunt BIELEŃ – od sąsiadów Lenar i Gargaś
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2)+ Katarzyna SZYLAR – od Sebastiana i cioci Lucyny (poza parafią)
4) + Albina FLEJSZAR – od uczestników pogrzebu (poza parafią)

WTOREK
7:00 1) + Albina FLEJSZAR – od rodziny Inglot
2) + Kazimiera KUD – od chrześniaka Leszka z rodziną
3) + Zygmunt BIELEŃ – od chrześniaka
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zofia SZPYTMA – od Jacka z rodziną(poza parafią)
3) + Katarzyna SZYLAR – od sąsiadów Rzepka (poza parafią)

ŚRODA
7:00 1) + Albina FLEJSZAR – od Heleny Bar
2) + Kazimiera KUD – od od siostrzenicy Doroty z rodziną
3) + Zygmunt BIELEŃ – od od rodziny Kielar Heleny i Andrzeja z rodziną
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) +Zofia SZPYTMA – od Magdy i Jacka(poza parafią)
3) + Katarzyna SZYLAR – od Agnieszki i Grzegorza Mucha (poza parafią)

CZWARTEK
7:00 1) + Albina FLEJSZAR – od Barbary i Edwarda Cwynar
2) + Kazimiera KUD – od sąsiadów Flejszar
3) + Zygmunt BIELEŃ – od rodziny Cyran
17:00 1) + Jan KUD – greg.

2) +Zofia SZPYTMA – od Wioletty i Tomasza Szpytma(poza parafią)
3) +Katarzyna SZYLAR – od sąsiadów Zając (poza parafią)

PIĄTEK
7:00 1) + Albina FLEJSZAR – od rodziny Słowik
2) + Kazimiera KUD – od wnuka Wojciech z rodziną
3) + Zygmunt BIELEŃ – od rodziny Kielar i Bosek
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Zofia SZPYTMA – od rodz. Styś z Husowa (poza parafią)
3) +Katarzyna SZYLAR – od wujka Mariana z rodziną (poza parafią)

SOBOTA
7:00 1) + Albina FLEJSZAR – od pracowników oddziały psychiatrycznego w Rzeszowie
2) + Kazimiera KUD – od wnuków
3) + Zygmunt BIELEŃ – od Zofii i Jana i Urszuli Flejszar
17:00 1) + Jan KUD – greg.
2) + Katarzyna SZYLAR – od Wojciecha Kochmańskiego z rodziną (poza parafią)
NIEDZIELA
7:00 1) + Jan LONC
2) + Jan KUD – greg.
9:00 1) + Franciszek i Zofia FREND – 17 rocz. śm.
2) W intencji Zofii w 88 rocz. urodzin z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB
3) + Katarzyna SZYLAR – od kuzyna Bogdana z Marysią (poza parafią)
11:00 1) + Maria i Jakub SZOŁDRA
2) + Czesława i Józef MROZIAK
15:00 za parafian

Intencje archiwalne