Nowe zasady obowiązujące w parafii – WAŻNE !!!

Drodzy Parafianie

W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, oraz nowych zarządzeń, które obowiązują od dzisiaj, tj. 25 marca br., jako duszpasterze parafii prosimy wszystkich o całkowite podporządkowanie się rozporządzeniom władz państwowych i o respektowanie liczby uczestników w nich wskazanych (najwyżej 5 osób na jednej Mszy Świętej !).

Ponieważ trudno ustalić, kto ma się znaleźć w liczbie 5 osób mogących uczestniczyć w Eucharystii, dlatego usilnie i kategorycznie prosimy o pozostawanie w domu i uczestniczenie we Mszy Świętej i w innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. We Mszy Świętej mogą uczestniczyć tylko członkowie rodzin, które wcześniej zamówiły intencję mszalną (prosimy, aby te rodziny reprezentowała tylko jedna osoba!).

Boczne wejścia do kościoła będą zamknięte. Wchodzimy do kościoła tylko głównym wejściem. W przedsionku dezynfekujemy ręce. W kościele zajmujemy miejsca w bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami liturgii.

We środę 25 marca br. zostaje odwołana zaplanowana na ten dzień adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosimy, by łączyć się z nami kapłanami o godzinie 12.00, gdy, odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, będziemy się modlić w kościele w intencji o ustanie epidemii (odmawiamy Anioł Pański, Ojcze nasz, Chwała Ojcu, Wieczne odpoczywanie).

W piątki Wielkiego Postu odwołane są wspólne Drogi Krzyżowe.

Prosimy, aby w niedzielę korzystać z udzielonej dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej i nie przychodzić do kościoła poza reprezentantami rodzin, które zamówiły intencję mszalną.

Na stronie internetowej parafii będziemy zamieszczać homilie: niedzielną i medytację pasyjną, wygłoszone przez nas podczas Mszy Świętych.

Zachęcamy nadal do ufnej i gorliwej modlitwy w naszych domach oraz w rodzinach.

Zachęcamy do prywatnego nawiedzania naszej parafialnej świątyni, która jest otwarta codziennie od godziny 15.00, pamiętając jednakże o tym, że również wtedy w kościele powinno znajdować się nie więcej niż 5 osób.

Prosimy o zachowywanie tych zasad, w trosce o zdrowie własne oraz innych osób. Sprawa jest poważna i nie możemy pozwolić sobie na jej bagatelizowanie. Prosimy nie stawiać nas, kapłanów w sytuacji, w której musielibyśmy wypraszać kogoś z kościoła.

Prosimy o wyrozumiałość. Niech Bóg ma nas wszystkich w opiece i niech okaże nam Swoje miłosierdzie. Trwajmy w duchowej jedności i pamiętajmy w modlitwach o sobie nawzajem.

Wasi Duszpasterze.

25 marca 2020|