Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W I Niedzielę listopada – 04.11.2018 roku – podczas Mszy Świętej o godzinie 15.00 miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył, homilię wygłosił oraz zaprzysiężenia dokonał Ksiądz Prałat Józef Bar, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu. Koncelebrował Ksiądz Proboszcz Roman Chowaniec. Msza Święta była poprzedzona wspólną modlitwą różańcową w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

W swojej homilii Ksiądz Oficjał najpierw nakreślił miejsce Rad Duszpasterskich w soborowej wizji Kościoła, w myśl której wierni świeccy, stosownie do posiadanej wiedzy i autorytetu, mają prawo, a nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Nie jest to więc jakiś przywilej wiernych świeckich, ale ich naturalne prawo i obowiązek. Odbywać się to powinno za pomocą powołanych w tym celu instytucji. Także posoborowe dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła przypominają o wspólnej, kapłanów i wiernych świeckich, odpowiedzialności za przekaz wiary. Praktycznym wyrazem tej współodpowiedzialności za wiarę są w Kościele posoborowym struktury kolegialne z udziałem wiernych świeckich, wśród których na szczególną uwagę zasługują rady diecezjalne i parafialne.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Oficjał wręczył wszystkim członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej nominacje podpisane przez Księdza Dziekana i Księdza Proboszcza oraz oraz zachęcił wszystkich do intensywnej modlitwy za parafię.

 

 

 

19 listopada 2018|