Wielkanoc

„Wczesnym rankiem…” wspólnota parafialna zgromadziła się przy pustym grobie, aby usłyszeć radosną nowinę: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. O godzinie 6.00 Chór męski działający przy Gminnym Centrum Kultury w Markowej wykonał pieśń: Gloria Tibi Trinitas. Następnie, po modlitwie, rozpoczęła się Procesja Rezurekcyjna, w której wzięli udział: Strażacy, którzy trzymali straż przy grobie począwszy od Wielkiego Piątku, Orkiestra Dęta, kapłani, Siostry Zakonne oraz licznie zebrani parafianie i goście. W czasie procesji były śpiewane pieśni wielkanocne na przemian z orkiestrą. Na zakończenie procesji zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po    procesji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Roman Chowaniec . Koncelebrowali wszyscy kapłani: Księża Wikariusze – Ks. Damian Toczek i Ks. Paweł Tołpa oraz Ks. Kanonik Stanisław Ruszała. Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz. Kaznodzieja zaprosił wszystkich do spojrzenia na postawy bohaterów z Ewangelii: na Marię Magdalenę oraz na Apostołów: Piotra i Jana, którzy ujrzeli i uwierzyli, że wypełniły się Pisma, które mówiły, że Jezus miał powstać z martwych. Zadał także pytanie: Czym są Święta wielkanocne, które obchodzimy. Jako odpowiedź powiedział:

Nie są one czasem: króliczka puszystego, po stole skaczącego, jajeczek kolorowych o barwach tęczowych, kurczątka żółtego trawkę szczypiącego, słoneczka wesołego z nieba patrzącego, poniedziałku lanego wodą cieknącego.

Święta Paschalne są czasem Chrystusa, który umywa uczniom nogi, abyśmy wiedzieli, że kochać to znaczy służyć.

Są czasem Chrystusa, który cierpi i umiera na krzyżu, aby zbawić człowieka zniewolonego grzechem.

Są czasem Chrystusa, który złożony w grobie dotyka tajemnicy mroku śmierci, aby człowiek nigdy nie czuł się samotny i opuszczony.

Są czasem Chrystusa, który ofiarowany jako niewinny Baranek, staje się dla nas prawdziwym pokarmem na życie wieczne.

Są czasem Chrystusa, który jest światłością świata, aby wskazywać drogę tym, którzy błądzą stąpając po omacku.

Są czasem Chrystusa, który jest żywą wodą, oczyszczającą z brudu nieprawości i rodzącą do nowego życia.

Są czasem Chrystusa, który zmarwychwstaje, aby przekonać nas, że jest Bogiem, któremu warto wierzyć, któremu warto zaufać i którego warto kochać.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie, uświetnienie i przebieg Triduum Paschalnego, złożył świąteczne życzenia zgromadzonym w kościele oraz chorym i samotnym po czym udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa.

 

1 kwietnia 2018|