Program Misji Parafialnych 19 – 25. 10. 2018 r.

Szczęść Boże. Już jutro, tj. w piątek 19 października br. rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej czas misji parafialnych. W tym świętym czasie, prowadzeni przez Księży misjonarzy będziemy wsłuchiwać się w to, co Duch Święty będzie mówił do każdego z nas. Ważne jest więc indywidualne uczestnictwo w misjach. Zachęcamy szczerze wszystkich do tego, aby tak organizować sobie czas, by móc uczestniczyć w proponowanych ćwiczeniach duchowych. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z kolejnej szansy, ofiarowanej nam przez Pana Boga, by się nawrócić. Zachęcamy wszystkich chorych, oraz osoby podeszłe w latach, do ofiarowania swoich cierpień i modlitwy w intencji dobrego przeżycia i dobrych owoców misji. Poniżej załączamy cały program i do zobaczenia w kościele.

Wasi Duszpasterze

PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH – PARAFIA PW. ŚW. DOROTY

PIĄTEK 19 października 2018

„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Sakrament chrztu.

17:00     Msza święta z nauką misyjną. Każdy przynosi swój krzyż z domu. -Droga Krzyżowa.

SOBOTA 20 października 2018

„Maryja niosąca Ducha Świętego”.

9:00       Msza święta z nauką misyjną dla Róż Różańcowych i czcicieli Matki Bożej.

Akt zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu

Maryi (na zakończenie Mszy Świętej).

11:00     Misyjne spotkanie dla dzieci.

„Życie w mocy Ducha Świętego: kapłani”.

Sakrament kapłaństwa.

17:00     Msza święta z nauką misyjną. Koncelebrują księża rodacy i uczestniczą siostry zakonne.

NIEDZIELA 21 października 2018

„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym – Sakrament bierzmowania”

7:00       – Msza z nauką misyjną.

9:00       Msza z nauką misyjną.

11:00     – Msza z nauką misyjną

„Przez Jezusa do Ojca w Duchu Świętym”.

Świętowanie Dnia Pańskiego w rodzinach.

15:00     Różaniec i Msza święta z nauką misyjną dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania i dla ich rodziców.

PONIEDZIAŁEK 22 października 2018

„Niech Pan wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego”.

Sakrament chorych.

9:00       – Msza święta z nauką misyjną i udzieleniem sakramentu chorych.

Odwiedziny chorych w domach od 10.00

17:00     Msza święta z nauką misyjną. Nabożeństwo przebłagalne.

WTOREK 23 października 2018

„i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów”.

Sakrament pokuty.

9:00       Msza święta z nauką misyjną.

SPOWIEDŹ MISYJNA

10:00     – 12.00 i 15.00 -17.00 *

„twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały”.

17:00     Msza święta z nauką misyjną. Misyjna procesja na cmentarz.

ŚRODA 24 października 2018

 „O Stworzycielu Duchu Przyjdź”

– Sakrament małżeństwa.

9:00       Msza święta z nauką misyjną dla starszych małżeństw.

17:00     Msza święta z nauką misyjną. Odnowienie sakramentu małżeństwa.

CZWARTEK – 25 października 2018 roku

„Boże uświęć te dary mocą Twojego Ducha”.

Sakrament Eucharystii.

9:00       Msza święta z nauką misyjną. Zawierzenie parafii Sercu Bożemu.

17:00     Uroczysta Msza Święta na zakończenie Misji. Błogosławieństwo misyjne z możliwością zyskania odpustu.

18 października 2018|