Pielgrzymka do Jodłówki

W sobotę 6 października 2018 roku nasza wspólnota parafialna pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Na pielgrzymi szlak wyruszyło ok. 200 osób w różnym przedziale wiekowym – od ośmiomiesięcznej Wandy do najstarszej pątniczki, która liczy sobie ponad 70 lat. Pielgrzymowały indywidualne osoby, ale także całe rodziny oraz dziadkowie z wnukami. Sporą grupę wśród pielgrzymów stanowiła młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum, która w przyszłym roku przystąpi do Sakramentu Bierzmowania.

Podczas drogi był czas na wspólną modlitwę, na śpiew o na wysłuchanie konferencji tematycznych, które wygłosili Księża Wikariusze: Ksiądz Damian mówił na temat historii jodłowieckiego Sanktuarium oraz kultu, jaki odbiera czczony tam obraz Matki Bożej; Ksiądz Paweł natomiast mówił o miłości do Ojczyzny z racji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas pielgrzymki był także czas dla bliźniego. W pielgrzymowaniu pomagała nam przepiękna pogoda oraz możliwość podziwiania krajobrazów, które kierowały nasze myśli ku Panu Bogu, Stwórcy tego piękna. W czasie pielgrzymki były przewidziane postoje, podczas których mogliśmy zregenerować nasze siły fizyczne, posilić nasze ciało oraz napić się ciepłej herbaty, przygotowanej przez towarzyszących nam i czuwających nad naszym bezpieczeństwem Strażaków.

Choć droga była męcząca, przynajmniej dla niektórych, wszyscy dotarliśmy do Sanktuarium, gdzie czekał na nas kustosz – Ks. Jerzy Jakubiec w towarzystwie naszego rodaka, Ks. Kazimierza Jurczaka oraz licznie zgromadzeni parafianie z Markowej.

Z lekkim poślizgiem rozpoczęła się Msza Święta, która była ukoronowaniem naszego trudu. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz, a homilię wygłosił Ks. Kazimierz. Koncelebrowali: Ks. Kanonik Stanisław, Księża Wikariusze i Ks. Rodak.

Nasze pielgrzymowanie ofiarowaliśmy każdy w intencji własnej, natomiast łączyła nas wspólna intencja – modliliśmy się w intencji misji parafialnych, które będziemy przeżywać jako wspólnota parafialna od piątku 19 października do czwartku 25 października. Wierzymy mocno, że nasze modlitwy i nasza ofiara zostaną przez Pana Boga przyjęte oraz, że święty czas misji przyniesie obfite owoce duchowe.

Wszystkim, którzy pielgrzymowali, którzy nam duchowo towarzyszyli, którzy podejmowali posługę niesienia krzyża, nagłośnienia oraz czuwania nad bezpieczeństwem pragniemy gorąco podziękować. Dziękujemy za podjęcie trudu pielgrzymowania oraz za świadectwo, dawane w drodze. Niech te rekolekcje w drodze umocnią naszą wiarę.

Wasi Duszpasterze: Ksiądz Proboszcz wraz z Księżmi Wikariuszami oraz Ksiądz Kanonik

 P.S.

Przeżyjmy to raz jeszcze oglądając tych kilka zdjęć.

 

7 października 2018|