Nabożeństwo Gorzkich Żali

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. – po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.

Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką – analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu).

Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.
Nabożeństwo to połączone z kazaniem pasyjnym. W tym roku kaznodzieją pasyjnym był nasz wikariusz Ks. Damian Toczek. W sześć kolejnych niedziel poruszał takie zagadnienia jak: Zdrada, samotność, obojętność, milczenie, miłosierdzie, testament. Cieszymy się, że było nas tak dużo…
25 marca 2018|