Lista kandydatów do Rady Parafialnej

Szczęść Boże.

Mija już prawie rok od momentu kanonicznego objęcia parafii więc uważam, iż nadszedł już czas, aby powołać Parafialną Radę Duszpasterską, która, która w myśl Statutu 54 Synodu Archidiecezji Przemyskiej ma „współpracować z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii”. Proszę pozwolić, że podam kilka ważnych informacji o tym czym Rada Duszpasterska jest w parafii, jakie stoją przed nią zadania oraz o sposobie jej wyłaniania. Dokumentem wiążącym w tej sprawie są postanowienia Synodu Archidiecezji Przemyskiej, w szczególności Aneks 9, zawierający Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Wspomniany Synod określa czym jest Rada duszpasterska w parafii – płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

Mówi także o składzie Rady Duszpasterskiej. Z urzędu wchodzą: proboszcz, jako jej przewodniczący, wikariusze oraz przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego. Do Rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie Stowarzyszeń i Ruchów.

Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu Rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich parafian o wskazanie z listy, zamieszczonej poniżej, jednego kandydata ze swojego rejonu. Proponuję dwie formy głosowania.

Pierwsza forma to ta tradycyjna – na karteczce wpisujemy numer rejonu i imię i nazwisko wybranego przez nas kandydata. Tak wypełnioną karteczkę składamy w kościele, w specjalnej skrzynce, która będzie umieszczona od poniedziałku 11 czerwca do niedzieli 24 czerwca w przedsionku naszego kościoła. Głosowanie jest tajne więc nie składamy podpisu.

Drugą forma to ta elektroniczna – na adres mailowy parafii: parafia.markowa@gmail.com wysyłamy maila z numerem rejonu i imieniem  i nazwiskiem kandydata.

Ponieważ czekają nas ważne decyzje do podjęcia jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej parafii, dlatego zwracam się z prośbą o odpowiedzialne podejście do sprawy wyboru nowej Rady Duszpasterskiej.

Zawierzam tę sprawę Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Markowskiej oraz Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulma wraz z dziećmi.

Dziękuję wszystkim za okazaną postawę odpowiedzialności za naszą parafię.

Ks. Proboszcz Roman Chowaniec

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII PW. ŚW. DOROTY W MARKOWEJ

REJON I
Szpytma Czesława
Homa Alfred
Szpytma Stanisław
Kuźniar Zbigniew
Buras Zdzisław
Bar Jadwiga
Kuźniar Tadeusz
Puchała Małgorzata
Ryznar Bernadeta
Kilian Jerzy
Woś Danuta
Winiarski Stanisław

REJON II
Niemczak Józef
Homa Marcin
Sałówka Zofia
Cwynar Stanisław
Ogryzek Karol
Kochmański Marek
Sałówka Mariusz
Kluz Paweł
Dyrkacz Zofia
Szylar Bogusław
Sałówka Antoni
Homa Stanisław

REJON III
Szpytma Wiesław
Bar Stanisław
Bytnar Andrzej
Cyran Krzysztof
Inglot Wacław
Cyran Franciszek
Olbrycht Kazimierz
Cyran Zbigniew
Cyran Aleksandra
Kud Ewa
Rusinek Tadeusz
Rut Franciszek
Wasil Piotr

REJON IV
Bytnar Tadeusz
Żelazny Andrzej
Frend Krzysztof
Bąk Janusz
Cyran Józef
Dźwierzyński Józef
Inglot Jan
Frend Barbara
Kielar Michał
Cwynar Michał
Cwynar Katarzyna
Cwynar Wiesław
Cyran Tomasz
Cyran Tadeusz
Rosół Rafał
Kielar Alicja
Inglot Jan
Ulma Małgorzata
Szylar Paweł
Piechowski Przemysław

REJON V
Bar Wacław
Kochmański Marek
Kielar Józef
Krzysztyniak Marian
Szylar Jacek
Krok Andrzej
Szpytma Kazimierz
Dźwierzyńska Monika
Miara Danuta
Curkowicz Joanna
Szpytma Bernadeta
Kilian Jan
Bar Zbigniew
Lenar Andrzej
Szpytma Wiesław

REJON VI
Flejszar Kazimierz
Kielar Józef
Kielar Tomasz
Kielar Barbara
Kielar Łukasz
Tejchma Kazimierz
Szpytma Kazimierz
Bar Grażyna
Bącal Tomasz
Szpytma Teresa
Wojciechowska Bożena
Flejszar Helena
Szylar Antoni
Derwis Jadwiga
Szczepaniak Maciej
Szpytma Wiesław
Bącal Edward

REJON VII
Ryznar-Fołta Maria
Czado Stanisław
Szpytma Jerzy
Czado Teresa
Olbrycht Grzegorz
Szpytma Bogusław
Bar Józef
Szylar Krzysztof
Cyran Jerzy
Szylar Andrzej
Bar Agata
Bar Edward
Barcikowski Zbigniew
Bar Radosław
Barcikowska Elżbieta
Fołta Elżbieta

REJON VIII
Styś Czesław
Flejszar Józef
Kluz Leszewk
Lew Janusz
Hawro Andrzej
Kielar Maria
Szpytma Józef
Kuźniar Dawid
Balawejder Kazimierz
Tonia Tadeusz
Szpytma Halina
Bar Józef
Cyran Piotr
Bieniasz Wiesław

REJON IX
Kud Józef
Bytnar Janusz
Kilian Edward
Balawejder Roman
Balawejder Jan
Kluz Adam
Balawejder Piotr
Kielar Bogdan
Kuźniar Jan
Kielar Jacek
Bącal Adam
Kielar Renata

REJON X
Kielar Kazimierz
Szpytma Robert
Kochmański Jan
Kluz Jacek
Olbrycht Wiesław
Hawro Janusz
Flejszar Bolesław
Tonia Anna
Szylar Tomasz
Bawor Adam
Freń Józef
Cwynar Jadwiga
Szpytma Elżbieta

REJON XI
Szylar Edward
Jurczak Barbara
Dziedzic Andrzej
Cwynar Grzegorz
Szpytma Zbigniew
Kuźniar Edward

REJON XII
Szylar Tadeusz
Dżuła-Inglot Marta
Bytnar Janusz
Cwynar Zbigniew
Kud Jan
Kochmański Józef
Kochmański Edward

REJON XIII
Kwolek Kazimierz
Szpytma Jan
Cwynar Kazimierz
Rejzer Józef
Ulma Andrzej
Bar Andrzej
Szylar Tadeusz
Kwolek Celina
Tejchma Tadeusz
Pausz Jan

REJON XIV
Kuźniar Adam
Kochmański Robert
Szylar Tadeusz
Kocan Teresa
Jurczak Józef
Szpunar Kazimierz

REJON XV
Balawejder Dominik
Balawejder Czesława
Kuryło Piotr
Bachta Jan
Kuryło Zbigniew
Kielar Józef
Cwynar Aleksander
Balawejder Franciszek
Krzysztyniak Adam
Cwynar Piotr
Bury Jarosław

REJON XVI
Nawojski Grzegorz
Wojdyło Andrzej
Bachta Antoni
Balawejder Marek
Paczkowski Maciej
Grad Renata
Dźwierzyński Krzysztof
Michna Zbigniew
Kordas Krzysztof
Nawojska Zofia
Kocan Witold

REJON XVII
Cwynar Maria
Niemczak Tomasz
Ulma Jerzy
Niemczak Urszula
Niemczak Jan
Niemczak Zbigniew
Szylar Zbigniew
Bąk Karolina
Dołęga Dorota
Cyran Małgorzata
Kochmański Zbigniew
Niemczak Paweł
Cwynar Kazimierz
Niemczak Elżbieta
Szylar Halina
Cyran Teresa
Szylar Antoni
Cwynar Łukasz
Lonc Zbigniew
Szylar Maria
Cyran Jan

REJON XVIII
Szylar Franciszek
Bar Tadeusz
Krok Tomasz
Fugiel Kazimierz
Mierzwa Mariusz
Zięba Wiesław
Homa Edward
Niemczak Marek
Szpytma Tomasz
Szylar Adam
Niemczak Monika
Homa Łukasz
Stącel Stanisław
Szpytma Emilia
Szylar Michał
Czarny Bogdan
Stącel Henryk
Fugiel Jan
Dziadzic Marek
Kot Lucyna
Płonka Maria

10 czerwca 2018|