Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Zamieszczamy Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej, który zostanie uaktualniony w najbliższym czasie, po uzyskaniu odpowiedzi od proponowanych kandydatów:

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA PARAFII PW. ŚW. DOROTY W MARKOWEJ

CZŁONKOWIE Z URZĘDU:
Ks. Proboszcz – Przewodniczący Rady
Księża Wikariusze
Przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Prezes Akcji Katolickiej
Przedstawiciel Domowego Kościoła
Przedstawiciel Ruchu Apostolstwa Młodzieży
Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Przedstawiciel Chóru

CZŁONKOWIE Z WYBORU:
REJON I – Vacat (proponowany Szpytma Stanisław)
REJON II – Niemczak Józef
REJON III – Bytnar Andrzej
REJON IV – Bytnar Tadeusz
REJON V – Bar Wacław
REJON VI – Bącal Tomasz
REJON VII – Czado Stanisław
REJON VIII – Kluz Leszek
REJON IX – Kud Józef
REJON X – Vacat (proponowany Szpytma Robert)
REJON XI – Vacat (proponowany Szpytma Zbigniew)
REJON XII – Szylar Tadeusz
REJON XIII – Ulma Andrzej
REJON XIV – Kuźniar Adam
REJON XV – Kuryło Piotr
REJON XVI – Wojdyło Andrzej
REJON XVII – Lonc Zbigniew
REJON XVIII – Bar Tadeusz

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI:
Kochmański Marek
Jurczak Józef
Dżuła – Inglot Marta
Cwynar Maria
Cwynar Lucyna

23 września 2018|